| Autor: blattin

(Za) pamiętać o włóknie

Świnie to zwierzęta monogastryczne. Ten fakt pozwala na skarmianie różnego rodzaju odpadów i resztek spożywczych zarówno roślinnych jak i pochodzenia zwierzęcego. Tak żywione sztuki spotyka się jednak stosunkowo rzadko, najczęściej w małych gospodarstwach domowych, gdzie szuka się w ten sposób oszczędności na zakupie pasz treściwych czy koncentratów. Ten tzw. tradycyjny sposób żywienia oparty często na parowanych ziemniakach, a latem także na zielonkach i zbożu jest w dzisiejszych czasach mało efektywny oraz ekonomicznie nieuzasadniony. Choć uzyskuje się w ten sposób zdecydowanie lepszą jakość mięsa, w intensywnej produkcji wieprzowiny ten system utrzymania nie ma racji bytu.

(Za) pamiętać o włóknie
System żywienia świń na sucho
Większość ferm stosuje system żywienia świń na sucho. Daje on duży komfort, ale też niesie wiele zagrożeń zwłaszcza w odchowie młodzieży hodowlanej, loch nisko-prośnych, karmiących a czasem nawet i tuczników. Do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim duże ryzyko nadmiernego przyrostu masy ciała u loszek hodowlanych co w tym przypadku może w efekcie końcowym pogorszyć ich wyniki produkcyjne już jako zwierząt będących częścią stada podstawowego. U loch nisko-prośnych ze względu na niskie ich zapotrzebowanie pokarmowe często mieszanki są za bogate a zdolność wykorzystania składników pokarmowych przez lochy w tym okresie jest wysoka co również istotnie wpływa na wagę w czasie porodu. W przypadku zaś tuczników istotnym problemem są mieszanki o przewartościowanym poziomie białka, a co za tym idzie znaczna część niewykorzystanego azotu z kałem trafia do środowiska.
 
Jak bilansowane są receptury?
W żywieniu trzody mieszanka paszowa stanowi 100% (brak pasz objętościowych jak w przypadku przeżuwaczy) a do jej stworzenia stosujemy powszechnie zboża. Dlatego też ich jakość powinna być jak najwyższa bowiem koszt żywienia w zależności od gospodarstwa sięga 60-80% wszystkich kosztów. Od jakości paszy zależy jej pobranie a następnie wykorzystanie (strawność) składników pokarmowych w niej zawartych. I tak ze zbóż dostępnych w naszym kraju powszechnie skarmia się jęczmień, pszenicę, pszenżyto a rzadziej żyto i owies , choć ostatnie badania dodatku żyta hybrydowego pokazują iż stać się ono może zwłaszcza na terenach o słabszych glebach znakomitą alternatywą dla jęczmienia. Wyniki badań pokazały, że zwierzęta żywione mieszankami żytnimi dały lepszy wynik ekonomiczny niż grupy kontrolne bez żyta w dawce. Do zbilansowania białka używa się najczęściej śruty sojowej (rzadziej i tylko w żywieniu tuczników śruty rzepakowej) natomiast do podniesienia energii w dawce ze zbóż używa się ziarna kukurydzy. Do sporządzenia właściwej dla danej grupy technologicznej mieszanki prócz w/w komponentów oczywiście użyć należy dodatków mineralnych, witaminowych, enzymatycznych, zakwaszających i innych. Pomocą w zbilansowaniu receptur służą nam pracownicy firm paszowych posiadający w swoich ofertach pokaźne zasoby dodatków paszowych. Jest jednak składnik pokarmowy bardzo często pomijany a bardzo ważny w całości produkcji gospodarstwa- jest nim włókno pokarmowe.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!