| Autor: redakcja1

Zlikwidowano ognisko ASF w gminie Hajnówka

Natychmiastowe działania podjęte po stwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w gminie Hajnówka umożliwiły likwidację ogniska choroby w ciągu 24 godzin.

Zlikwidowano ognisko ASF w gminie Hajnówka
Zgodnie z decyzją ministra Krzysztofa Jurgiela Inspekcja Weterynaryjna przy współpracy innych służb na poziomie powiatu i województwa, zintensyfikowała działania mające na celu jak najszybszą likwidację ogniska choroby i ograniczenie zagrożenia jej rozprzestrzenienia.
 
W gospodarstwie znajdującym się na obszarze objętym ograniczeniami, działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie likwidacji świń oraz wywozu ich zwłok do utylizacji zostały już zakończone. Przeprowadzono również wstępną dezynfekcję obiektu. Działania koordynował na miejscu Główny Lekarz Weterynarii.
 
- Świadczy to o prawidłowym, szybkim i zgodnym z przepisami postępowaniu wszystkich organów zaangażowanych w zwalczanie choroby – podkreślił minister Krzysztof Jurgiel
 
Wszelkie procedury związane ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń zostały wdrożone, w tym kontrola i pobieranie próbek w powiązanych gospodarstwach. Wyniki badań dotychczas pobranych próbek są ujemne.
 
Uznaje się, iż sytuacja  w ognisku choroby jest pod pełną kontrolą służb weterynaryjnych. Kontynuowane są dalsze czynności w celu wykluczenia możliwości rozprzestrzenienia się choroby do innych gospodarstw.
 
Należy podkreślić, że miejsce wystąpienia ogniska choroby znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami, w związku z tym, obecnie nie istnieje potrzeba rozszerzania stref, na których obowiązywać miałyby dodatkowe restrykcje.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie przypomina hodowcom świń o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.


Tagi:
źródło: