| Autor: redakcja1

Zmiany w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 21 września 2023 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023 r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Zmiany w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)
Na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii złożony do KE podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, które odbyło się w Brukseli w dniach 14-15 września br. przegłosowano zmiany w regionalizacji obszarów objętych ograniczeniami wymienionych w części III załącznika I do rozporządzenia (UE) 2023/594.

Przedmiotowe zmiany regionalizacji dotyczą przeniesienia obszarów objętych ograniczeniami wymienionych w części III załącznika I do rozporządzenia (UE) 2023/594 do obszarów objętych ograniczeniami wymienionych w części II załącznika I do ww. rozporządzenia w:
  • lubuskim w powiecie międzyrzeckim (obszar objęty ograniczeniami został wyznaczony w związku z ogniskiem nr 2023/2 w powiecie międzychodzkim na terenie woj. wielkopolskiego).
  • wielkopolskim w następujących powiatach:
    • międzychodzkim (obszar objęty ograniczeniami został wyznaczony w związku z ogniskiem ASF u świń nr 2023/2),
    • kościańskim i leszczyńskim (obszary objęte ograniczeniami zostały wyznaczone w związku z ogniskami ASF u świń stwierdzonymi w 2022 r.);
  • dolnośląskim w następujących powiatach:
  • lubańskim, bolesławieckim, lwóweckim i zgorzeleckim (obszary objęte ograniczeniami zostały wyznaczone w związku z ogniskiem ASF u świń nr 2023/1 w powiecie lubańskim),
  • legnickim, polkowickim, lubińskim, złotoryjskim, wołowskim i trzebnickim (obszary objęte ograniczeniami zostały wyznaczone w związku z ogniskami ASF u świń stwierdzonymi w 2022 r.).
W związku z ww. zmianami w regionalizacji zostaną złagodzone restrykcje w przemieszczaniu świń oraz produktów wieprzowych.

Zmiany obowiązują od dnia 22 września 2023 r.


Tagi:
źródło: