| Autor: redakcja1

Zwrot kosztów certyfikacji trzody chlewnej w Systemie QAFP

Rozszerzający się w Europie afrykański pomór świń i pandemia wywołana koronawirusem mocno zachwiały sytuacją na rynku trzody chlewnej w Polsce.

Zwrot kosztów certyfikacji trzody chlewnej w Systemie QAFP
Szczególnie w tak trudnym okresie, producenci chcąc wyróżnić swoją produkcję, szukają możliwości budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Szansą na wyróżnienie się na rynku jest certyfikacja w Systemie QAFP - krajowym systemie jakości żywności. Zwłaszcza, że od kilku lat obserwujemy wzrost świadomości i wiedzy wśród konsumentów. którzy zwracają uwagę na jakość kupowanego mięsa, poszukują produktów wiarygodnych, sprawdzonych pod względem pochodzenia i o potwierdzonym wysokim dobrostanie zwierząt.
 
Zachętą do przystąpienia do Systemu QAFP jest zagwarantowany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 100% zwrot kosztów certyfikacji. Do 3 grudnia br. w terenowych oddziałach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa producenci świń będący aktualnie uczestnikami Systemu QAFP, bądź ubiegający się o przystąpienie do Systemu, mogą składać wnioski o zwrot kosztów poniesionych na certyfikację. Nabór organizowany jest w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Posiadanie certyfikatu w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP pozwala hodowcom trzody chlewnej na wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku i na utworzenie trwałych powiązań handlowych. Rolnik przystępujący do systemu jakości zyskuje stabilizację relacji z odbiorcą zwierząt oraz zyskuje możliwość wyższego zarobku. W ten sposób rolnicy mogą funkcjonować w bardziej bezpiecznym i przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę na długofalowe efekty udziału w systemach jakości, takie jak zmniejszenie kosztów produkcji, łatwość zbytu czy wyższą cenę żywca.
 
Dodatkowo producenci trzody chlewnej biorący udział w Systemie QAFP oferują powtarzalny produkt wysokiej jakości, który jest pożądany na rynku.
 
Wszystkie wymogi wpływające na wyższą jakość żywca wieprzowego w Systemie QAFP są szczegółowo opisane w zeszycie branżowym “Kulinarne mięso wieprzowe” dostępnym na stronie: www.qafp.pl. System integruje kolejne ogniwa łańcucha produkcyjnego zaczynając od hodowli, żywienia i warunków chowu zwierząt przez transport, ubój, rozbiór, przetwórstwo i pakowanie, a na transporcie i sprzedaży produktu finalnego kończąc.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: