| Autor: redakcja1

Ceny ziemniaków na rynku krajowym

Od początku bieżącego sezonu do stycznia 2014 r. ceny ziemniaków na krajowym rynku wykazywały tendencje zwyżkowe. Natomiast w lutym 2014 roku można było odnotować ich systematyczny spadek – informuje Bank BGŻ.

Ceny ziemniaków na rynku krajowym
Według danych monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cena ziemniaków w krajowym skupie przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji w dniach 03-04 marca 2014 roku wyniosła 0,81 zł/kg, co oznaczało spadek o 10% w odniesieniu do wcześniejszego tygodnia i o 15% do ceny sprzed miesiąca. Analizując tygodniowe notowania Ministerstwa, osiągnęła ona poziom najniższy od września ubiegłego roku. Cena ta była w prawdzie o 27% większa niż przed rokiem, jednakże skala wzrostu w obrębie roku uległa znacznemu obniżeniu.
 
Na rynkach hurtowych w ostatnich tygodniach ceny charakteryzowały się wyższą stabilnością. Cena krajowych ziemniaków w Broniszach na początku marca 2014 roku wynosiła od 1,00 do 1,40 zł/kg, a zatem podobnie jak miesiąc i dwa wcześniej. Brak wzrostów, oprócz słabszego popytu, był konsekwencją podaży ziemniaków młodych pochodzących z importu, które były od 15 do 22% tańsze niż przed rokiem.
 
Podobnie zachowywały się ceny na innych rynkach europejskich. Zniżkowy trend notowany był w Niemczech, gdzie według danych AMI, ceny ziemniaków u producenta od pierwszego do 10 tygodnia 2014 roku zmalały o 6% do poziomu 23,5 euro/dt.
 
Natomiast jak wynika z raportów Potato Council (Potato Weekly - 3 March 2014), w Wielkiej Brytanii ceny ziemniaków w pierwszych dwóch miesiącach 2014 roku obniżyły się o 5% do 152,24 funtów brytyjskich za tonę. Wynika to ze słabszego popytu na ziemniaki, zarówno na rynku świeżym jak i w przetwórstwie.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!