| Autor: redakcja1

Wysokie ceny ziemniaków w UE

Zapowiedź cieplejszych dni, po okresie niskich temperatur, będzie sprzyjać wegetacji ziemniaków na wczesny zbiór, przyspieszy również sadzenie na tzw. główny zbiór. Obniży się też presja na zwiększenie się cen ziemniaków z zeszłorocznych zbiorów.

Wysokie ceny ziemniaków w UE

Ceny ziemniaków w UE

Ostatnie tygodnie przyniosły dalszą zwyżkę cen ziemniaków w Europie Zachodniej. Jak  podaje Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wysokie ceny ziemniaków w UE w tym sezonie są wynikiem kilkunastoprocentowego zeszłorocznego spadku zbiorów, spowodowanych niskimi plonami. Poza tym w krajach Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej kontynuowany była tendencja ograniczenia areału, którego nie rekompensuje wzrost plonów. W konsekwencji popyt na import tego regionu zwiększył się nie tylko w obecnym sezonie, ale też i w ujęciu wieloletnim.
 
Produkcja ziemniaków w Czechach w 2015 r. wyniosła 505 tys. ton i była o 28% niższa niż w roku poprzednim, a w porównaniu do lat 2007-2008 zniżka ta wyniosła prawie 40%. Przywóz ziemniaków do Czech w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 208 tys. ton i był o 22% wyższy niż przed rokiem.
 
Największym dostawcą ziemniaków na rynek czeski są Niemcy, które w ostatnim roku wywiozły na ten rynek 146 tys. ton, a więc o 62 tys. ton - 73% więcej niż w 2014 r. Drugim co do wielkości eksporterem ziemniaków do tego kraju była Francja, z 35,2 tys. ton, ale był on o 11,5 tys. ton niższy niż w roku poprzednim. W tym czasie w jeszcze większym stopniu zmniejszyły się dostawy ziemniaków z Holandii z 14,7 do 7,1 tys. ton, czyli o 51,5%.
 
W Niemczech ceny ziemniaków konsumpcyjnych w pierwszym tygodniu po Świętach Wielkanocnych były o 20-25 euro/t większe niż przed miesiącem i wahały się w granicach 200-220 euro/t względem 65-70 euro/t w porównywalnym czasie ubiegłego roku i 235-240 euro/t w końcu marca 2014 r.
 
W ocenie W. Dzwonkowskiego, ceny ziemniaków z przeznaczeniem do przetwórstwa na frytki i chipsy oraz na płatki wzrosły w obrębie ostatniego roku o 10% i w zależności od regionu i kierunku wykorzystania, wynosiły 140-165 euro/t w stosunku do 25-50 euro/t w analogicznym okresie sezonu 2014/15. Obecne ceny na rynku niemieckim są o 10-15% wyższe niż przed dwoma laty, ale w stosunku do marca 2013 r. są mniejsze średnio o 25-30%.
 
Ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki (odmiana Various) we Francji wynosiły 150 euro/t. Nieco tańsze były ziemniaki odmiany Bintje, które kosztowały 125 euro/t. W porównaniu z okresem sprzed miesiąca ceny te pozostały niezmienne. Ceny ziemniaków jadalnych najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i opakowania, w końcu marca we Francji wynosiły od 185 do 320 euro/t i były trzykrotnie większe niż przed rokiem. Ziemniaki typu premium (odmiany Agata, Charlotta i Various) w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg kosztowały od 550 do 680 euro/t i były prawie dwukrotnie droższe niż przed rokiem.
 
Także w Holandii ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego zwiększyły się w skali ostatniego miesiąca o 10-15 euro/t do 145-150 euro/t. Nie zmieniły się ceny bulw z przeznaczeniem na wywóz i wynosiły 120-125 euro/t. Niskie są ceny ziemniaków z przeznaczeniem na susze, które w zależności od wielkości bulw wynoszą 30-50 euro/t.Tagi:
źródło: