| Autor: mikolaj

Eksport marchwi z Polski spadł o ponad 60%

Jak wynika z danych Eurostat od lipca 2015 r. do lutego 2016 r. Polska wyeksportowała 423 tys. t warzyw świeżych - o 3,6 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Eksport marchwi z Polski spadł o ponad 60%

Eksport warzyw z Polski

Jak informuje Bank BGŻ BNP Paribas dynamika zmian wywozu była dość zróżnicowana jeżeli chodzi o poszczególne kategorie produktowe, ale też kierunki wysyłki. Największą dynamiką zniżki, spośród głównych kategorii eksportowych warzyw charakteryzowała się sprzedaż marchwi (CN 070610). Jej wywóz ukształtował się w granicy 12,6 tys. t, czyli był mniejszy o 64 proc. niż w tym samym okresie przed rokiem. Na gorszy wynik eksportowy wpływało wiele czynników. Między innymi zniżka produkcji w kraju, a także mniejsza sprzedaż na rynki pozaunijne wynikająca z embarga i kryzysem w Europie Wschodniej. Niemniej, najbardziej istotną kwestią w kontekście zmniejszenia się sprzedaży tego warzywa było osłabienie zapotrzebowania na rynku Unii Europejskiej - czołowego rynku zbytu dla marchwi z Polski - która z uwagi na złą jakość, przegrywała konkurencję na rynkach zachodnich. Sprzedaż tego warzywa na rynek wspólnotowy zmalała o 62 proc. do 11,7 tys. t, a osłabienie się handlu wpływało hamująco na sezonowe zwyżki cen tego warzywa. Średnio w kwietniu br. ceny marchwi w krajowym skupie były o blisko 20 proc. mniejsze niż w w kwietniu 2015 r.

Silnym spadkiem charakteryzowała się wysyłka kapust (CN 070490). Dane Eurostat wskazują, że wyniosła ona 50,9 tys. t w odniesieniu do 73,4 tys. przed rokiem, co daje spadek o 31 proc. Zdecydowanie mniej kapusty, bo 64 proc. wyeksportowano na rynki pozaunijne.

 
Wywóz cebuli z Polski wzrósł z kolei o 14 proc. do 76,4 tys. t. Zwiększenie się sprzedaży, mimo spadku krajowej produkcji, spowodowane było wysokim popytem na rynkach trzecich. Kraje Unii Europejskiej w pierwszych siedmiu miesiącach sezonu 2015/2016 wywiozły o 11 proc. więcej cebuli niż przed rokiem. Spowodowane to było większą sprzedażą na rynek brazylijski, dotknięty niskimi zbiorami tego warzywa. Tym samym Polska mogła wypełnić lukę wynikającą z niższej wysyłki cebuli z Holandii do UE.
 
Sprzedaż zagraniczna pieczarek i pomidorów świeżych wyniosła odpowiednio 135 i 64,5 tys. t i była o 1 i 21 proc. wyższa. Zwyżka była możliwa za sprawą większej sprzedaży na rynek UE, który rekompensował niższe dostawy na rynki poza UE. Uszczelnienie granic związane z embargiem i kryzys na rynku rosyjskim, przełożyło się na ograniczenie sprzedaży tych produktów poza Unię odpowiednio o 54 i 47 proc.
 
Biorąc pod uwagę całą sprzedaż zagraniczną warzyw świeżych, warto zauważyć, że w tym sezonie w sposób istotny znaczenia dla polskich eksporterów nabrał rynek Wspólnoty. Całkowita wysyłka warzyw świeżych z Polski do UE w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego sezonu wzrósł aż o 9 proc., a udział rynku UE w polskim eksporcie warzyw świeżych zwiększył się z 77 do 88 proc.
 


Tagi:
źródło: