| Autor: redakcja1

Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków.

Jakość handlowa ziemniaków w 2022 r.
Objęto nią 211 podmiotów prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu (głównie sklepy). W zakresie wymagań jakościowych skontrolowano 374 partie, a w zakresie znakowania – 389 partii.

Cechy fizyczne

Wymagania jakościowe zakwestionowano w 3 partiach (0,8%). Stwierdzono niespełnienie wymagań jakościowych wskazanych w przepisach oraz wymagań określonych dla ziemniaków „młodych”.

Znakowanie

Znakowanie zakwestionowano w 111 partiach (28,5%). Nieprawidłowości dotyczyły m. in.: 
  • Braku umieszczenia w pobliżu produktu (np. na wywieszce) jednej, dwóch  lub kilku wymaganych informacji (tj. danych o nazwie albo imieniu i nazwisku producenta  ziemniaków, informacji o państwie pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa  pochodzenia lub wizerunku flagi, nazwy środka spożywczego).
  • Całkowity brak oznakowania.
  • Podania w miejscu sprzedaży niewłaściwej lub niepełnej nazwy ziemniaków.

     
 


Tagi:
źródło: