| Autor: mikolaj

KRIR: Kwalifikowane sadzeniaki ziemniaków uwolnią producentów od dodatkowych procedur fitosanitarnych przy eksporcie

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus samorząd rolniczy przekazał swoją opinię. Zaproponowane rozwiązania uznano jako korzystne dla rolników, aczkolwiek niewystarczające.

KRIR: Kwalifikowane sadzeniaki ziemniaków uwolnią producentów od dodatkowych procedur fitosanitarnych przy eksporcie
Zdaniem samorządu rolniczego, przedstawione w rozporządzeniu przez MRiRW i uzgodnione z Komisją Europejską ułatwienia w zakresie badań fitosanitarnych, plombowania transportów oraz sposobów utylizacji ziemniaków porażonych są zdaniem izb rolniczych korzystne dla rolników eksportujących ziemniaki do państw Unii Europejskiej. Jednak konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu uwolnienia polskich rolników od obowiązku dodatkowych procedur fitosanitarnych przy wysyłkach ziemniaków do krajów UE i krajów trzecich poprzez stosowanie w pełni zdrowego materiału sadzeniakowego. Stosowanie kwalifikowanego materiału sadzeniakowego to 99% pewności uzyskania plonu wolnego od Cms.

Tym samym zawnioskowano o wprowadzenie obowiązku stosowania do obsadzania plantacji ziemniaka kwalifikowanych ziemniaków sadzeniaków lub ziemniaków przebadanych przez PIORiN pod kątem organizmów kwarantannowych.

Zawnioskowano jednocześnie o umożliwienie sadzenia ziemniaków do 1 ha bez badań jedynie na potrzeby własne (konsumpcja i pasza), bez możliwości wprowadzania na rynek do obrotu towarowego. W przypadku takim rolnik nie podlegałby obowiązkowi badania ani też żadnym wynikającym z niego sankcjom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty produkujące niewielkie ilości bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L., innych niż sadzeniaki ziemniaka, przeznaczonych w całości do użycia na ich własne, niezarobkowe potrzeby, nie są zobligowane do wpisu do rejestru przedsiębiorców, a tym samym nie są zobowiązane do stosowania rygorystycznych przepisów fitosanitarnych.

W ramach wsparcia gospodarstw dotychczas stosujących warunki opisane w pkt. 4 §16a zwrócono się z prośbą o dokonanie jasnego zapisu w tymże punkcie rozporządzenia, zaliczającego 3 lata poprzedzające wejście w życie niniejszych zmian do rozporządzenia jako spełnienie warunków do przemieszczania ziemniaków baz dodatkowych procedur eksportowych.

Aby zachęcić producentów do stosowania kwalifikowanego materiału sadzeniakowego i systematycznego kontrolowania zdrowotności ziemniaków, skuteczniejsze od karania byłoby nagradzanie.

Zdaniem samorządu rolniczego należy więc rozważyć możliwość zwiększenia dopłaty w przypadku producentów, którzy wykażą, że używają materiału roślinnego wolnego od patogenów. Być może warto zastanowić się nad połączeniem dopłat bezpośrednich z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Istotnym wsparciem byłoby również dofinansowanie badań zlecanych przez rolników PIORiN np. w 50%. Pozostaje tu do ustalenia kwestia z jakich funduszy można by uzyskać wsparcie.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!