| Autor: redakcja1

Mniejsza produkcja ziemniaków

Jak wynika z ostatnich doniesień NEPG w krajach Europy Zachodniej, mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków, tzw. UE-5, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania, produkcja ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych zmalała o 5,3 mln t - 17,8% i wyniosła jedynie 24,3 mln t.

Mniejsza produkcja ziemniaków
W Niemczech zbiory ziemniaków jadalnych wyniosły 7,3 mln t i były o ponad 16% niższe niż przed rokiem.
 
We Francji zbiory ziemniaków obniżyły się o 9,5% do 5,9 mln t. Najgłębszy spadek produkcji miał miejsce w Belgii, bo aż o 29,5% z 5,1 do 3,6 mln t. W Holandii zbiory zmalały o 19% do 3,3 mln t. W Wielkiej Brytanii produkcja ziemniaków jadalnych wyniosła 4,3 mln t, a więc to mniej o 18,5% niż w roku poprzednim.
 
Efektem tak sporej obniżki zbiorów są duże problemy zachodnioeuropejskiego przemysłu z zaopatrzeniem w surowiec, co z kolei nie pozwoli utrzymać wzrostowego trendu w produkcji i eksporcie przetworów ziemniaczanych. W efekcie ceny ziemniaków, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce, są bardzo wysokie.
 
Na przełomie roku ceny ziemniaków do przetwórstwa w kontraktach terminowych na kwiecień przekraczały 300 EUR/t, podczas gdy w poprzednim sezonie w tym okresie oscylowały. 50 EUR/t.
 
Okres przedświąteczny i pierwszy tydzień po nich charakteryzował się zastojem w handlu ziemniakami. Z kolei początek stycznia przyniósł zdecydowaną zwyżkę aktywności na rynku, szczególnie po stronie popytowej, gdyż potrzeby, zwłaszcza belgijskich przetwórców są bardzo duże, a obniżka produkcji w tym kraju była największa. Aktualne ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki i chipsy w Belgii wynoszą od 270 EUR/t - odmiana Bintje i Innovator do ponad 300 EUR/t - Fontane i Challenger.
 
Sytuacja na rynku ziemniaków do przetwórstwa w tym sezonie w Holandii i we Francji jest również napięta, ale presja zapotrzebowania jest nieco niższa. Ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego na rynku holenderskim są jednak równie wysokie jak w Belgii i wynoszą 265-310 EUR/t. Natomiast bulwy z przeznaczeniem na eksport kosztują 230-260 EUR/t.
 
We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na przełomie roku kosztują od 310 do 375 EUR/t i są droższe o 100-150% niż przed rokiem, ale w porównaniu z tym samym okresem sprzed dwóch lat ich poziom jest wyższy jedynie o 10%.
 
Ziemniaki typu premium, tj. odmiany Agata, Charlotta i Various w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg, są nieco droższe niż przed miesiącem i kosztują od 600 do 710 EUR/t, podczas gdy w roku wcześniejszym ich ceny kształtowały się w przedziale 330-440 EUR/t. Ceny ziemniaków do przetwórstwa, czyli odmiany Various i Fontane wahają się w przedziale 270-280 EUR/t i są o 10 EUR/t większe niż przed miesiącem, a bulwy odmiany Bintje osiągają cenę 175 EUR/t w stosunku do 160 EUR/t na początku grudnia.
 
W Niemczech trwa wyprzedaż ziemniaków gorszej jakości, o miękkim miąższu. Zakłady starają się przerobić teraz jak najwięcej surowca, który źle się magazynuje, w celu ograniczenia strat. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na rynku niemieckim w czasie przedświątecznym oscylowały w granicy 220-280 EUR/t, a lokalnie nawet osiągały 300 EUR/t.
 
Natomiast ziemniaki do bezpośredniego spożycia kosztowały 270-280 EUR/t. W pierwszych dniach stycznia ich poziom jeszcze zwiększył się o kilka procent.

 Tagi:
źródło: