| Autor: redakcja1

Niższe zbiory ziemniaków

Zbiory ziemniaków jadalnych, ale bez sadzeniaków i skrobiowych w krajach Europy Zachodniej, mających główny wpływ na europejski rynek ziemniaków, tj. Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania są szacowane na jedynie 23,5-24 mln t, czyli o 18-20% mniej niż w roku poprzednim.

Niższe zbiory ziemniaków
Konsekwencją drastycznego spadku zbiorów jest rekordowa zwyżka cen w Europie Zachodniej. Odnosi się to przede wszystkim bulw do przetwórstwa, ale także ziemniaków z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia.
 
Z uwagi małe zbiory i niskiej jakości zebranych bulw unijny przemysł przetwórczy może mieć bardzo duże problemy z zaopatrzeniem w surowiec, co z kolei nie pozwoli utrzymać zwyżkowego trendu w produkcji i wywozie przetworów ziemniaczanych, przypuszczalnie również spowoduje spadek konsumpcji ziemniaków nieprzetworzonych.
 
Zmniejszona produkcja ziemniaków jadalnych w Europie Zachodniej przypuszczalnie spowoduje obniżenie obrotów wewnętrznych ziemniakami w UE, które będą mieć miejsce przy bardzo wysokim poziomie cen transakcyjnych. Również sprzedaż ziemniaków na rynki krajów trzecich prawdopodobnie będzie niższa niż w poprzednich sezonach.


Tagi:
źródło: