| Autor: redakcja1

Niższe zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało sprzyjające dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin.

Niższe zbiory ziemniaków
Niedobór opadów deszczu w czerwcu i lipcu, a także nierównomierny ich rozkład spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie, a nawet lokalnie. Szacuje się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie średnia.

Obszar uprawy ziemniaków w 2023 r. ocenia się na ok. 0,2 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w tym roku wyniosą 296 dt/ha i będą mniejsze o ok. 4% od zeszłorocznych. Zbiory ziemniaków prognozuje się na ok. 5,6 mln t, a więc mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 7%.


Tagi:
źródło: