| Autor: redakcja6

PIORiN: Zasady przemieszczania ziemniaków

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przypomina o zasadach, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było przemieszczanie bulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

PIORiN: Zasady przemieszczania ziemniaków

Bulwy takie mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w przepisach prawa, tj. ziemniaki zostały zaopatrzone w:

  1. zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, oraz odpowiednio

  2. paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa - w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo

  3. oznakowanie, zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je uprawiał albo przemieszczał - w przypadku ziemniaków innych niż sadzeniaki (oznakowanie może mieć dowolną formę, np. prostej naklejki lub etykiety).

Ponadto, ziemniaki powinny zostać wyprodukowane oraz zapakowane lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez PIORiN.
 

Pragniemy zwrócić uwagę, że niestosowanie się do tych wymogów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przykładowo, na Węgrzech wprowadzony został do krajowego prawodawstwa zapis, umożliwiający służbie węgierskiej zniszczenie na koszt posiadacza bulw ziemniaka niespełniających stosownych wymagań.Tagi:
źródło: