| Autor: redakcja6

Prognozy dla rynku ziemniaków w Polsce w 2014 roku

Jak podaje FAMMU/FAPA, na podstawie szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2014 roku w Polsce zbiory ziemniaków będę znacznie wyższe niż w roku ubiegłym.

Prognozy dla rynku ziemniaków w Polsce w 2014 roku
W bieżącym roku spodziewane jest utrzymanie areału upraw ziemniaków na poziomie zbliżonych do ubiegłorocznego. Ze wstępnych prognoz analityków IERiGŻ wynika, że wyniesie on około 300 tys. ha.
 
Jednocześnie, przy założeniu optymalnych warunków pogodowych, produkcja powinna ukształtować się na poziomie około 7,5 mln ton, w stosunku do 6,42 mln ton uzyskanych w 2013 roku.
 
Z kolei średnie plonowanie z jednego ha szacowane są na 25 ton, co oznacza o 3,6 ton więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
 
W sezonie 2013/2014 przeciętne obroty rynkowe ziemniakami wyniosą około 3,8 mln ton, co oznacza, że będą o 10% niższe w relacji rocznej.

W tym samym czasie obniżce ulegnie przerób ziemniaków na skrobię, susze i spirytus. Rekordowo spadnie także udział ziemniaków poddanych przeróbce na pasze i wyniesie zaledwie 0,4 mln ton, wobec 2,2 mln ton sezon wczesniej.
 
Jednocześnie do bezpośredniej konsumpcji zostanie skierowane o 6% mniej tych warzyw niż w sezonie 2012/2013. Analitycy prognozują, iż pod koniec sezonu 2013/2014 nastąpi kolejny znaczny spadek spożycia, bo aż o 5 kg na jednego mieszkańca Polski. W związku z tym konsumpcja ukształtuje się na poziomie 102 kg/os w stosunku do 107 kg/os w ujęciu rocznym.


Tagi:
źródło: