| Autor: redakcja1

Wzrost cen polskich ziemniaków

Po przejściowym osłabieniu handlu i spadku cen ziemniaków w połowie stycznia, ceny na polskim rynku ponownie się zwiększyły i aktualnie w dużym hurcie są najczęściej w przedziale 87-100 zł/dt.

Wzrost cen polskich ziemniaków
Poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków na przełomie stycznia i lutego wynosił 1,18 zł/kg względem 1,00 zł/kg przed miesiącem i 0,54 zł/kg w porównywalnym okresie poprzedniego roku. W końcu stycznia najdroższe były ziemniaki w Broniszach i w Białymstoku, odpowiednio 1,33-1,47 zł/kg i 1,35-1,75 zł/kg. W Rzeszowie kosztowały 1,20-1,40 zł/kg, w Lublinie i Bydgoszczy 1,10-1,20 zł/kg, w Łodzi 1,00-1,20 zł/kg, w Poznaniu 0,93-1,00 zł/kg, we Wrocławiu 1,00-1,20 zł/kg. Najtaniej, podobnie jak przed miesiącem, oferowano ziemniaki na rynku hurtowym w Szczecinie, gdzie osiągały poziom 0,80 zł/kg.
 
Skup ziemniaków rejestrowany przez GUS w pierwszej połowie obecnego sezonu wyniósł 1 289 tys. t i był o prawie 6% niższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W pierwszych czterech miesiącach tego sezonu skup ten był wyższy niż rok wcześniej, a wyraźna jego obniżka miała miejsce listopadzie z 327 tys. t do 246 tys. t i w grudniu z 185 tys. t do 95 tys. t. Może to sugerować, że część producentów, widząc wyraźną zwyżkę cen na rynku, zdecydowała się wstrzymać ze sprzedażą, licząc na większe ceny w drugiej części sezonu.


Tagi:
źródło: