| Autor: redakcja1

Wzrost cen ziemniaków w Unii Europejskiej

Sytuacja na europejskim rynku ziemniaków w tym sezonie jest zdeterminowana przez bardzo niskie zbiory w większości krajów, przy jednoczesnym zwiększającym się popycie przemysłu ziemniaczanego na surowiec.

Wzrost cen ziemniaków w Unii Europejskiej
W Belgii obroty ziemniakami na wolnym rynku są relatywnie nieznaczne gdyż plantatorzy wstrzymują się ze sprzedażą licząc na jeszcze większy poziom cen. Aktualnie na wolnym rynku ceny odmiany Bintje wynoszą ok. 275 EUR/t, w przypadku innych odmian, tj. Chalenger i Fontaine przekraczają 300 EUR/t. Im bliżej końca sezonu, tym podaż ziemniaków z magazynów prawdopodobnie będzie wyższa, gdyż może się okazać, że plantatorzy zwlekający ze sprzedażą za kilka miesięcy mogą uzyskać mniej sprzyjające ceny niż aktualnie na rynku. Kluczowe dla notowań cen w końcu sezonu będą szacunki dotyczące zbiorów w 2019 r.
 
W Holandii ceny są wspierane przez zapotrzebowanie eksportowe oraz silny popyt krajowy. Ceny ziemniaków do przetwórstwa na przełomie stycznia i lutego zwiększyły się o następne kilka procent do 300-320 EUR/t. Notowania cen ziemniaków w kontraktach terminowych w dostawach na kwiecień wynoszą 325 EUR/t, a w realizacji na czerwiec są większe o kilkanaście EUR/t. Z kolei ceny w kontraktach terminowych na kwiecień 2020 r. są o połowę mniejsze i oscylują w granicy 165 EUR/t. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na wywóz wahają się w przedziale 270-280 EUR/t.
 
We Francji ziemniaki jadalne najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i wielkości opakowania, na przełomie stycznia i lutego kosztowały od 320 do 420 EUR/t i były o 10% wyższe niż przed miesiącem, a w porównaniu z tym samym okresem minionego roku był to poziom przynajmniej 2-krotnie większy. Ziemniaki typu premium, a więc odmiany Agata, Charlotta i Various w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg, były na podobnym poziomie jak przed miesiącem i kosztowały od 600 do 710 EUR/t, podczas gdy w roku wcześniejszym ich ceny kształtowały się w przedziale 335-430 EUR/t.
 
Ceny ziemniaków do przetwórstwa, czyli odmiany Various i Fontane wynosiły 310 EUR/t i były o 30 EUR/t wyższe niż przed miesiącem, a bulwy odmiany Bintje osiągały cenę 275-300 EUR/t. Ceny ziemniaków jadalnych z przeznaczeniem na wysyłkę, w zależności od odmiany i wielkości opakowania, wynosiły od 280 do 395 EUR/t. W przypadku niektórych odmian były to poziomy do tej pory nienotowane w eksporcie francuskich ziemniaków.
 
W Niemczech ceny ziemniaków do przetwórstwa w końcu stycznia oscylowały w przedziale 260-310 EUR/t, a lokalnie osiągały nawet 330 EUR/t i był to poziom o 10% większy niż przed miesiącem. Z kolei ziemniaki do bezpośredniego spożycia kosztowały 300-310 EUR/t. W pierwszych dniach lutego ich poziom jeszcze zwiększył się o kilka EUR. Szacuje się, że ceny na rynku niemieckim jeszcze wzrosną w nadchodzących tygodniach, gdyż w sytuacji ograniczonej podaży to sprzedający mają do wyboru wielu nabywców i dyktują warunki cenowe. Zwiększające się ceny niemieckich ziemniaków wywierają wpływ na wzrost cen w krajach sąsiednich, w tym w Polsce i Czechach.


Tagi:
źródło: