| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało sprzyjające dla upraw ziemniaka.

Zbiory ziemniaków
Niedobór opadów deszczu w maju, czerwcu i lipcu, a także nierównomierny ich rozkład spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany.

Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie, a nawet lokalnie. Szacuje się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie średnia. Obszar uprawy ziemniaków w 2023 r. ocenia się na ok. 0,2 mln ha.

Przewiduje się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 294 dt/ha i będą mniejsze o 4% od zeszłorocznych. Zbiory ziemniaków ocenia się na ok. 5,5 mln t, czyli mniej od zbiorów ubiegłorocznych o 9%.


 


Tagi:
źródło: