| Autor: redakcja1

Zbiory ziemniaków

Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września bieżącego roku były mało korzystne dla upraw ziemniaka.

Zbiory ziemniaków
Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin. Niedobór opadów deszczu w czerwcu i lipcu, a także nierównomierny ich rozkład spowodowały, że potencjał plonotwórczy ziemniaków nie będzie w pełni wykorzystany. Stan plantacji jest jednak zróżnicowany regionalnie, a nawet lokalnie. Szacuje się, że jakość bulw z tegorocznych zbiorów będzie średnia.

Obszar uprawy ziemniaków w 2023 r. ocenia się na ok. 0,2 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w tym roku wyniosą 296 dt/ha i będą mniejsze o ok. 4% od zeszłorocznych.


Tagi:
źródło: