Notowania zbóż i oleistych. Jeszcze większa produkcja zbóż i soi na świecie (9.03.2017)

Czwartkowy raport USDA miał wydźwięk spadkowy dla notowań zbóż i oleistych. Amerykanie w swojej najnowszej prognozie, dla obecnego sezonu, znacznie podnieśli światową produkcję pszenicy, kukurydzy i soi - do nowych rekordów. Zgodnie z oczekiwaniami USDA skorygował w górę prognozę produkcji zbóż i soi w Ameryce Południowej.

Notowania zbóż i oleistych. Jeszcze większa produkcja zbóż i soi na świecie (9.03.2017)

Notowania zbóż i oleistych


Zbiory soi w Brazylii podniesiono ze 104 do 108 mln ton (rekord), pozostawiając na niezmienionym poziomie (55,5 mln t) produkcję tych nasion w Argentynie. Oczekiwane zbiory kukurydzy w Brazylii wzrosły z 86,5 do 91,5 mln t (rekord), a w Argentynie z 36,5 do 37,5 mln ton. Jak wskazuje Andrzej Bąk z e-WGT, zwiększono także prognozę zbiorów pszenicy w Argentynie z 15 do 16 mln ton. Szacunki zbiorów tego zboża wzrosły także w Australii z 33 do 35 mln t (rekord). Po rekordowych zbiorach na półkuli północnej, materializują się także rekordowe zbiory na półkuli południowej.

W wyniku wymienionych wcześniej korekt produkcji w górę, podniesiono także globalną produkcję pszenicy, kukurydzy i soi – do nowych rekordowych poziomów.

W konsekwencji oczekiwane na koniec sezonu globalne zapasy pszenicy wzrosły o 1,33 mln ton, do 249,94 mln t (rynek oczekiwał, że zapasy pozostaną na poziomie z lutego). Światowe zapasy kukurydzy podniesiono o 3,12 mln ton, do 220,68 mln ton (rynek oczekiwał korekty w górę o 1 mln ton). Zapasy końcowe soi podniesiono o 2,44 mln ton, do 82,82 mln ton (rynek oczekiwał, że wzrosną o ok. 1 mln ton).

Przy ocenie światowych zapasów zbóż trzeba mieć świadomość, że blisko połowa z nich zmagazynowana jest w Chinach i nigdy nie trafi na rynki zewnętrzne. Stąd olbrzymie, na pierwszy rzut oka, zapasy nie są aż tak duże.

Współczynnik pokazujący światowe zapasy zbóż w stosunku do zużycia, po pominięciu Chin nie wygląda aż tak optymistycznie.

Światowe zapasy / światowe zużycie
  • Kukurydza: 21,23%, ale bez uwzględnienia Chin tylko 14,6%;
  • Pszenica: 33,7%, ale bez Chin już tylko 18,7%.
Prognozy dla USA – tylko drobne korekty

Pszenica: Zmiana dotyczyła tylko korekty w dół importu pszenicy (z 3,4 do 3,13 mln t) i w konsekwencji zapasów końcowych, które zostały obniżone z 31,01 do 30,73 mln ton.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: