WIR: Na rynku może brakować ziarna zbóż

W połowie lipca br. Wielkopolska Izba Rolnicza przestrzegała rolników przed pochopnym wyprzedawaniem płodów rolnych oraz zaapelowała o monitorowanie sytuacji na rynkach rolnych w celu uniknięcia strat na koniec sezonu skupowego. Izba w dalszym ciągu apeluje do rolników, aby nie ulegali presji podmiotów skupujących, tylko negocjowali i rozważnie podejmowali decyzje odnośnie sprzedaży płodów swej ziemi.

WIR: Na rynku może brakować ziarna zbóż

Choć analitycy podają, że prognozy zbioru zbóż w Unii Europejskiej na rok 2016 są zbliżone do rekordowych z ubiegłego sezonu i całkowita produkcja zbóż w UE powinna osiągnąć poziom 313 mln ton, to jednak wyjątkowo ulewne deszcze oraz grady, jakie nawiedziły w drugim kwartale tego roku wiele europejskich krajów, w tym również Polskę mogą spowodować, że na rynku będzie brakowało ziarna zbóż, zarówno z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne, jak i paszowe.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami wspólnego rynku. Może się zatem zdarzyć, że w Polsce również będziemy mieli do czynienia z niedoborem zbóż. To samo może mieć miejsce w przypadku roślin pastewnych. Tradycyjnie w okresie żniw ceny niektórych płodów rolnych w skupie, np. jęczmienia ozimego są mocno zaniżone. Faktyczny zbiór płodów rolnych może jednak nie być wcale tak optymistyczny, jak wskazują na to prezentowane przez analityków prognozy dotyczące przyszłych plonów. Ceny zbóż pod koniec sezonu skupowego mogą być znacznie wyższe niż obecnie. Wszystko ostatecznie zależy od przebiegu pogody i rzeczywistej ilości poszczególnych płodów rolnych na rynku.

Na początku sierpnia potwierdziły się informacje przekazywane przez WIR. Jak poinformował francuski minister rolnictwa Stéphane Le Foll, w obliczu słabych żniw we Francji, tamtejszy rząd zamierza przygotować pakiet pomocowy dla francuskich rolników. Pakiet powinien obejmować ulgi podatkowe, odroczenia w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne, jak również specjalne środki oraz rabaty w płatnościach podatków od nieruchomości. Powołany ma zostać także fundusz gwarancyjny w państwowym banku inwestycyjnym, który ma ułatwić rolnikom spłaty pożyczek.

O trudnych żniwach informują także rolnicy z kilkunastu powiatów, głównie zachodniej i centralnej części Wielkopolski. W miesiącu lipcu br. warunki atmosferyczne były tam bardzo niekorzystne, a wysoka ilość opadów uniemożliwiła wjazd na pola kombajnów i zebranie plonów. Wszystkie zboża, które pozostały na polach są już porośnięte, a ich jakość nie jest konsumpcyjna. Kłosy są przestrzelone, bardzo często sama plewa i do tego dochodzi porost. Prognozy pogody wskazują, że warunki atmosferyczne w miesiącu sierpniu będą podobne do miesiąca lipca.

Jak wskazuje WIR, za sprawą kapryśnej pogody tegoroczne żniwa przebiegają w Wielkopolsce bardzo nierównomiernie. We wschodniej i południowej części województwa wielu gospodarzy już żniwa zakończyło, jednak zbiory były tam słabe ze względu na suszę. W zachodniej i centralnej części z kolei wielu jeszcze nie wyjechało w pole ze względu na deszczową aurę. Wszystko wskazuje na to, że będą to dla nich „szarpane żniwa” i nie wiadomo, czy uda się zebrać tyle zbóż, ile wcześniej prognozowano.

Na koniec lipca średnie ceny w skupach kształtowały się na następującym poziomie: rzepak – 1.593 zł/t, pszenica konsumpcyjna – 595 zł/t, pszenica paszowa – 550 zł/t, pszenżyto – 520 zł/t, żyto konsumpcyjne – 477 zł/t, żyto paszowe – 435 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 547 zł/t, jęczmień paszowy – 502 zł/t, owies – 480 zł/t.

Ostateczny poziom cen ustali się w ciągu najbliższych 2 tygodni, po zebraniu zbóż z większości pól.Tagi:
źródło: