| Autor: redakcja1

Czynniki ograniczające rozwój gospodarstw rolnych

Ponad 92% użytkowników wskazało na występowanie barier utrudniających rozwój gospodarstw rolnych.

Czynniki ograniczające rozwój gospodarstw rolnych
Największe trudności, na jakie napotykali rolnicy chcący rozwijać produkcję rolniczą odnosiły się do zbyt niskich cen wytwarzanych produktów rolnych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, a także zbyt wysokich cen środków produkcji.

W II edycji badania za 2021 rok negatywny wpływ pandemii COVID-19 odczuwają najbardziej gospodarstwa ukierunkowane na produkcję zwierzęcą. Rolnicy, którzy uważają, że pandemia zagraża stabilności gospodarstwa rolnego lub ma nieznaczny wpływ na jego działalność stanowią ok. 35% udzielających odpowiedzi.

Analizując salda odpowiedzi według grup obszarowych użytków rolnych, najwięcej odpowiedzi twierdzących w pytaniu o negatywne skutki pandemii COVID-19 udzielali rolnicy użytkujący gospodarstwa rolne o wielkości powyżej 30 ha. Natomiast wśród rolników, udzielających odpowiedzi, że nie wystąpiły skutki pandemii znajdowało się najwięcej osób w przedziale wiekowym 45 – 54 lata.


Tagi:
źródło: