| Autor: redakcja1

Czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych

W 2021 r. użytkownicy gospodarstw rolnych wskazywali dopłaty unijne, podobnie jak w latach poprzednich, jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych.

Czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych
Należy przy tym zauważyć, że w opinii około 43% respondentów – o 10% mniej niż w 2020 r. - nie wystąpiły żadne czynniki wspierające rozwój gospodarstw rolnych.

Obok dopłat unijnych, które najczęściej wskazywali rolnicy jako czynniki sprzyjające, wybierane były korzystne ceny sprzedawanych produktów rolnych.


Tagi:
źródło: