| Autor: redakcja1

Dobre nastroje rolników przyczyną niespodziewanej poprawy koniunktury

W styczniu 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się. Jest to czwarty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła wprawdzie bardzo niewiele, bowiem zaledwie o 0,6 punktu, z poziomu -5,9 pkt. do -5,3 pkt., jednak ta poprawa jest niespodzianką, bowiem dotąd w historii badania koniunktury rolnej przez Instytut nie zdarzyło się, by – z uwagi na ujemne oddziaływanie czynników sezonowych (zimowe osłabienie aktywności rolniczej) – wartość wskaźnika IRGAGR zwiększyła się w pierwszym kwartale roku.

Dobre nastroje rolników przyczyną niespodziewanej poprawy koniunktury

Koniunktura w rolnictwie


Według Konrada Walczyka i Piotra Szajnera ze Szkoły Głównej Handlowej, poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem nadzwyczajnego przypływu optymizmu u rolników – wartość wskaźnika zaufania zwiększyła się o 9,5 punktu, z poziomu -2,2 pkt. do +7,3 pkt. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej IRGAGR, obniżyła się o 3,9 punktu, z poziomu -7,8 pkt. do -11,7 pkt.  Zmiana wartości wskaźnika przychodów jest co do kierunku typowa dla tej pory roku, lecz co do rozmiaru najmniejsza w historii badania. Poprawa koniunktury uwidacznia się również w zmianach wartości sald odpowiedzi na pozostałe pytania ankiety – zadłużenie gospodarstw rolnych obniżyło się, oszczędności i zakupy obrotowych środków produkcji wprawdzie zmniejszyły się, lecz ich spadek był mniejszy niż zazwyczaj, wzrósł – i to znacznie – odsetek rolników zamierzających podjąć inwestycje. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych skłania je do sięgania po kredyt na finansowanie rozwoju produkcji. Krótko mówiąc, dotąd nie mieliśmy do czynienia z równie dobrym początkiem roku w polskim rolnictwie.

Poprawa koniunktury nie jest jednak powszechna – zmiany wartości wskaźnika koniunktury były zróżnicowane między badanymi grupami gospodarstw rolnych. Poprawę koniunktury odczuły zwłaszcza gospodarstwa bardziej efektywne: duże, tj. o powierzchni 15-50 ha (wzrost wartości wskaźnika o 2,5 pkt.) i powyżej 50 ha (o 0,6 pkt.), prowadzone przez rolników młodych, w wieku do 30 lat (o 5,2 pkt.) i 31-45 lat (o 2,7 pkt.), z  wykształceniem wyższym (o 1,2 pkt.) i średnim lub pomaturalnym zawodowym (o 1,3 pkt.). Poprawę koniunktury zanotowały również gospodarstwa położone w makroregionach: środkowowschodnim (o 2,3 pkt.) i północnym (o 1,5 pkt.) oraz zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 10,6 pkt.), rozmnażaniem roślin (o 9,8 pkt.) i działalnością mieszaną (o 3,0 pkt.). Największe spadki wartości wskaźnika koniunktury odnotowano w gospodarstwach najmniejszych, do 7 ha powierzchni (spadek wartości IRGAGR o 8,9 pkt.), położonych w makroregionie zachodnim (o 9,3 pkt.), zajmujących się uprawą roślin innych niż wieloletnie (o 8,3 pkt.), prowadzonych przez osoby pow. 60 roku życia (o 3,9 pkt.), z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (o 0,6 pkt.).


Tagi:
źródło: