| Autor: redakcja1

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce
W pierwszym okresie raportowania tj. od 21 marca do 20 maja 2024 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna, wynosiła -92 mm.

Największe niedobory wody notowano na terenach Niziny Śląskiej od -150 do-169 mm oraz na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Małopolskiej (we wschodniej części)a także we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej od -120 do -149 mm. W północnych oraz w południowych obszarach kraju niedobory wody były najmniejsze od -50 do-59 mm. Na pozostałym obszarze Polski niedobory wody wynosiły -60 do -119 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w pierwszym okresie raportowania stwierdza się wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski., powodujące straty w plonach monitorowanych upraw przynajmniej o 20% w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie województw: Lubelskiego, Łódzkiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego, Lubuskiego, Mazowieckiego, Kujawsko-pomorskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Zachodniopomorskiego, Warmińsko-mazurskiego, Podlaskiego.

Susza występowała w czterech uprawach:
  • Zbóż jarych,
  • Zbóż ozimych,
  • Truskawek,
  • Krzewów owocowych.

W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2024 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 1025 gminach (41,38% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 8,27% gruntów ornych kraju.

Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczbaz gmin suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 199 93,43 16,60
2. łódzkie 177 159 89,83 22,55
3. dolnośląskie 169 144 85,21 16,34
4. wielkopolskie 226 159 70,35 18,89
5. świętokrzyskie 102 68 66,67 8,56
6. opolskie 71 36 50,70 4,81
7. lubuskie 82 38 46,34 10,99
8. mazowieckie 314 141 44,90 7,76
9. kujawsko-pomorskie 144 34 23,61 1,27
10. podkarpackie 160 26 16,25 2,28
11. śląskie 167 14 8,38 0,90
12. zachodniopomorskie 113 3 2,65 0,08
13. warmińsko-mazurskie 116 2 1,72 0,06
14. podlaskie 118 2 1,69 0,02
 
Suszę notowano również w uprawach zbóż ozimych. Notowano ją w 858 gminach (34,64% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 5,88% gruntów ornych kraju.

Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczbaz gmin suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 195 91,55 12,70
2. dolnośląskie 169 138 81,66 12,55
3. łódzkie 177 129 72,88 15,24
4. wielkopolskie 226 142 62,83 13,36
5. świętokrzyskie 102 52 50,98 4,75
6. lubuskie 82 34 41,46 8,62
7. opolskie 71 29 40,85 3,22
8. mazowieckie 314 105 33,44 5,66
9. podkarpackie 160 21 13,12 1,83
10. kujawsko-pomorskie 144 6 4,17 0,14
11. śląskie 167 6 3,59 0,07
12, zachodniopomorskie 113 1 0,88 0,03
 

Suszę rolniczą w tym okresie sześciodekadowym odnotowano również w uprawach truskawek. Notowano ją w 684 gminach (27,61% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 4,32% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach truskawek
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczbaz gmin suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1. lubelskie 213 185 86,85 10,52
2. dolnośląskie 169 121 71,60 11,70
3. wielkopolskie 226 110 48,67 10,12
4. łódzkie 177 85 48,02 9,49
5. lubuskie 82 27 32,93 5,01
6. świętokrzyskie 102 32 31,37 2,49
7. opolskie 71 22 30,99 1,52
8. mazowieckie 314 85 27,07 3,55
9. podkarpackie 160 17 10,62 1,45
 

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. W tych uprawach notowano ją w 51 gminach (2,06% gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,17% gruntów ornych kraju.
 
Zasięg suszy w uprawach krzewów owocowych
Lp. Województwo Liczba gmin ogółem Liczbaz gmin suszą Udział gmin z suszą [%] Udział powierzchni z suszą [%]
1 dolnośląskie 169 30 17,75 1,88
2 wielkopolskie 226 14 6,19 0,29
3 świętokrzyskie 102 2 1,96 0,14
4 lubelskie 213 4 1,88 0,05
5 łódzkie 177 1 0,56 0,00
 

Temperatura powietrza tegorocznego marca na terenie całego kraju była bardzo wysoka. Najcieplej było w zachodnich, południowo-zachodnich oraz w południowych obszarach kraju od 6 do aż 9°C, im bardziej w kierunku północno-wschodnim tym było nieco zimniej. Na północno-wschodnich krańcach Polski notowano od 4 do 5°C. W całym kraju notowano temperaturę wyższą od średniej wieloletniej (1991-2020). Na terenach zachodniej, południowo-zachodniej oraz południowej Polski temperatura powietrza była wyższa od normy aż od 3,5 do 4,5°C, a na pozostałym obszarze kraju była wyższa od 2,5 do 3,5°C.

Tegoroczny kwiecień pod względem temperatury powietrza, podobnie jak marzec, też był ciepły. Najwyższą temperaturę notowano w części południowej kraju od 11 do 12°C,a najniższą w części północnej od 7 do 9°C. Przy czym w stosunku do wielolecia część Polski zachodniej, północnej oraz północno-wschodniej była cieplejsza o 1,5-2,0°Ca wschodnia oraz południowo wschodnia część kraju była cieplejsza od normy od 2 do 2,5°C.

W pierwszej i drugiej dekadzie maja notowano od 12 do 14°C na północy kraju oraz w górach (1 dekada) i we wschodniej Polsce (2 dekada) oraz od 14-16°C na pozostałym obszarze Polski (1 dekada) i na zachodzie kraju (2 dekada).

Opady w marcu bieżącego roku były bardzo zróżnicowane. We wschodniej części kraju notowano opady od 30 do 40 mm a w południowo-wschodniej były jeszcze większe od 40 do 90 mm. Na tych terenach Polski opady stanowiły od 90 do 150% normy wieloletniej. Na pozostałym obszarze kraju opady były już mniejsze, wynosiły od 10 do 30 mm, stanowiące 20-90% normy.

Kwiecień pod względem opadowym na terenie kraju, podobnie jak marzec, również był bardzo zróżnicowany. Największe opady notowano w północnej i południowej części kraju wynoszące od 40 do 70 mm (tj. 100-180% normy wieloletniej|). Na pozostałej części Polski opady były już mniejsze od 10 do 40 mm, stanowiące od 40 do 100% normy.

W pierwszej dekadzie maja opady atmosferyczne na terenie całego kraju były małe, na północy i południu Polski wynosiły od 5 mm do 20 mm. Na pozostałym terytorium kraju notowano opady poniżej 5 mm W drugiej dekadzie tego miesiąca najniższe wystąpiły na wschodzie kraju (poniżej 5 mm), w pozostałej części Polski wynosiły od 5 do 15 mm . Lokalnie w górach opady wyniosły nawet 50 mm.

W okresie zimowym oraz wczesną wiosną zasoby wodne dla ozimin w całym kraju były dobre. Jednakże w kolejnych dniach warunki wilgotnościowe dla roślin uprawnych ulegały ustawicznemu pogorszeniu z uwagi na bardzo wysoką temperaturę marca, kwietnia a także maja oraz wysokie usłonecznienie. Natomiast występujące w tym czasie opady atmosferyczne były zbyt niskie aby zrekompensować wysoką ewapotranspirację gleb jak i roślin. Takie warunki pogodowe spowodowały, że w aż 14 województwach kraju odnotowano suszę rolniczą w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz krzewów owocowych.


Tagi:
źródło: