| Autor: redakcja1

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2017 r.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji rolniczej.

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2017 r.
Pesymistyczne, z wyjątkiem zapotrzebowania na produkty rolne, były również prognozy na II półrocze 2017 r.
 
Według GUS, opinie rolników o sytuacji ogólnej gospodarstw i opłacalności produkcji rolniczej w czerwcu 2017 r. były pozytywne, przy jednoczesnej negatywnej ocenie popytu na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych.
 
Ogólnie pesymistyczne opinie rolników odnośnie koniunktury w gospodarstwach rolnych wykazywały pewne zróżnicowanie w zależności od formy prawnej gospodarstwa rolnego, powierzchni użytków rolnych, ukierunkowania produkcyjnego gospodarstw rolnych, rodzaju prowadzonych upraw i gatunków/grup użytkowych utrzymywanych zwierząt gospodarskich, a także od wieku i wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym.
 
Analiza sald odpowiedzi pokazuje, że:
  • osoby kierujące gospodarstwami rolnymi osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej były bardziej pesymistyczne w ocenie zmian jakie miały miejsce w I półroczu 2017 r., jednak w przeciwieństwie do użytkowników gospodarstw indywidualnych były bardziej optymistyczne przy ocenie bieżącej czerwcowej koniunktury w gospodarstwach rolnych i z optymizmem patrzyły też na zmiany w II półroczu 2017 r.,
  • biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne najgorzej swoją sytuację ocenili użytkownicy gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej. Wśród użytkowników gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej przeważały opinie pozytywne o sytuacji ogólnej gospodarstw i opłacalności produkcji. Użytkownicy tych gospodarstw także z optymizmem oceniali prognozowane zmiany w II półroczu 2017 r. dotyczące popytu na wytwarzane przez nich produkty rolne,
  • optymistyczni w swoich ocenach byli młodzi rolnicy, tj. do 35 lat oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne nie dłużej niż 5 lat.
Rolnicy pozytywnie ocenili ogólną sytuację gospodarstw rolnych i opłacalność produkcji rolniczej w czerwcu 2017 r. Przewaga opinii pozytywnych na negatywnymi wynosiła odpowiednio 1,2 i 5,3 p. procentowego. Inaczej wskaźniki kształtowały się w przypadku popytu, gdzie przeważały opinie negatywne nad pozytywnymi o 20,9 p. procentowych.
 
Użytkownicy, którzy sygnalizowali w I półroczu 2017 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów roślinnych częściej oceniali je jako niekorzystne, czyli zmniejszenie sprzedaży. Saldo odpowiedzi dla ogółu tych gospodarstw wynosiło minus 7,5 p. procentowego. W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, opinie o wzroście sprzedaży produktów zwierzęcych przeważały o 3,6 p. proc. nad opiniami przeciwnymi.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!