| Autor: redakcja6

Poprawa koniunktury w rolnictwie w II kwartale 2017 r.

W II kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się. Jest to już piąty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej.

Poprawa koniunktury w rolnictwie w II kwartale 2017 r.

Koniunktura w rolnictwie


Według Konrada Walczyka i Piotra Szajnera ze Szkoły Głównej Handlowej wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 4,7 punktu, z poziomu -5,3 pkt do  -0,6 pkt. Poprawa koniunktury wynika zarówno ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych (w większym stopniu – wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika IRGAGR, zwiększyła się o 5,6 punktu, z poziomu -11,7 pkt do -6,1 pkt), jak i z poprawy nastrojów gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej IRGAGR, jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 3,1 pkt). W skali roku wartości wskaźnika koniunktury i obu wskaźników cząstkowych wzrosły o, odpowiednio: 13,4, 13,1 i 13,9 pkt. Wskaźnik złożony niemal osiągnął symboliczny poziom wyznaczony linią 0,0 pkt. W całej historii badania koniunktury rolnej przez IRG został on przekroczony tylko czterokrotnie. Z kolei wskaźnik zaufania osiągnął wartość niższą jedynie od zanotowanej tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego 2007 r. Można powiedzieć, że gospodarstwa rolne ogarnęła euforia. Jeśli nałoży się na to przewidywane, sezonowe polepszenie się sytuacji finansowej rolników, należy spodziewać się w przyszłym kwartale rekordowo wysokich wyników.

Poprawa koniunktury jest niemal powszechna – wzrost wskaźnika zanotowano dla wszystkich wyróżnianych grup gospodarstw rolnych z wyjątkiem tych, które zajmują się uprawą roślin wieloletnich i rozmnażaniem roślin. Najsilniej poprawę koniunktury odczuły gospodarstwa: duże, tj. o powierzchni 15-50 ha (wzrost wartości wskaźnika o 5,6 pkt), położone w makroregionie środkowozachodnim (o 6,5 pkt), prowadzone przez młodych rolników, w wieku do 30 lat (o 13,7 pkt), z wykształceniem wyższym (o 10,5 pkt), zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt (o 10,3 pkt).

Rosną zakupy obrotowych środków produkcji rolnej. Rolnicy finansują je głównie ze środków własnych. Pomimo wzrostu dostępności kredytów spada skłonność do ich zaciągania. Dopłaty bezpośrednie zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zakup środków produkcji (45,8%), bieżące potrzeby życiowe (31,4%) i inwestycje w gospodarstwo (24,9%).Tagi:
źródło: