| Autor: mikolaj

Koniunktura w rolnictwie. Sezonowe ożywienie w II kwartale 2015 r.

W drugim kwartale 2015 r. nastąpiła poprawa koniunktury rolnej. Ogólny wskaźnik koniunktury wzrósł o 4 punkty, z poziomu 14 pkt. do -10 pkt., powracając do wysokości z IV kwartału 2014 r.

Koniunktura w rolnictwie. Sezonowe ożywienie w II kwartale 2015 r.

Koniunktura w rolnictwie

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Konrada Walczyka ze Szkoły Głównej Handlowej wzrost wskaźnika koniunktury jest skutkiem zwiększenia się zarówno wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, o 4,4 pkt., jak i wskaźnika zaufania o 3,5 pkt. Ożywienie w rolnictwie ma charakter sezonowy. Świadczą o tym spadki ogólnego wskaźnika koniunktury i jego składowych w skali roku; wskaźnik ogółem jest niższy niż rok temu o 5,5 pkt., a wskaźniki: wyrównanych przychodów pieniężnych i zaufania o, odpowiednio: 7,6 i 1,4 pkt. Trwa więc obserwowane od kilku kwartałów niekorzystne oddziaływanie czynników cyklicznych, które osłabiają impet rozwojowy w rolnictwie. Należy się spodziewać, że ich wpływ się utrzyma, co ujawnia się w oczekiwaniach rolników co do ich sytuacji finansowej i wydatkach na środki produkcji.

O tym, że wiosenne ożywienie stanowi jedynie korektę głębokiego załamania, jakie obserwowaliśmy w polskim rolnictwie w I kwartale tego roku, przekonuje również analiza zmian wskaźnika koniunktury w przekrojach gospodarstw rolnych. Poprawę koniunktury odnotowano wprawdzie we wszystkich badanych przekrojach, lecz była ona nieznaczna. Największe wzrosty wskaźnika koniunktury zarejestrowano w gospodarstwach najmniejszych, o powierzchni do 7 ha (o 7,6 pkt.), położonych w makroregionie środkowozachodnim (o 4,8 pkt.), prowadzonych przez rolników młodych (o 8,3 pkt.), z wykształceniem średnim lub pomaturalnym zawodowym (o 4,5 pkt.).

Zadłużenie gospodarstw rolnych rośnie, a oszczędności topnieją. Nie widać w tym względzie poprawy w porównaniu z I kwartałem br. Nie może więc dziwić, iż rośnie niechęć rolników do zaciągania kredytów. Zmniejszył się również odsetek gospodarstw rolnych, które wzięły kredyt preferencyjny (o 7,5 pkt. proc.) i na zasadach rynkowych (o 5,1 pkt. proc). Tego zjawiska nie można tłumaczyć nasileniem się trudności w uzyskaniu kredytu – odsetek rolników informujących o dostępności kredytów udzielanych na warunkach preferencyjnych obniżył się ledwie o 1 punkt proc.

Salda zakupów obrotowych środków produkcji – nawozów, pasz i środków ochrony roślin – zwiększyły się w ciągu kwartału, ale pozostają ujemne, co oznacza, że więcej gospodarstw rolnych informuje o zmniejszeniu tych wydatków niż o zwiększeniu. Spada również – i to do bardzo niskich poziomów – odsetek rolników dokonujących inwestycji: o 3,2 pkt. proc w przypadku inwestycji w maszyny i urządzenia rolnicze (do wysokości 41,4%), oraz o 1,9 pkt. proc. w przypadku inwestycji w budynki i budowle (do 17,1%). Jak wskazuje Konrad Walczyk, struktura przeznaczenia środków pomocowych z funduszy UE potwierdza niezbyt pomyślne krótkookresowe tendencje w polskim rolnictwie – rośnie odsetek gospodarstw, które środki te zamierzają przeznaczyć przede wszystkim na bieżącą konsumpcję zamiast na produkcję rolną.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!