| Autor:

Mrożona żywność o wątpliwej jakości

Ogólnokrajowa kontrola jakości i właściwych oznakowań produktów mrożonych.

 

Inspekcja Handlowa sprawdziła 123 ośrodki handlowe, z czego w 69 stwierdzono nieprawidłowości rożnego rodzaju (56,1 procent). Jak wynika z danych, producenci mrożonych przetworów stosują surowce gorszej jakości w celu obniżenia kosztów produkcji.

 

W wyniku tychże kontroli wystawiono 17 mandatów karnych, których to łączna suma wynosi 2,9 tysięcy złotych. Poza tym wydano 12 decyzji na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej mówiącej o wycofaniu z obiegu artykułów, które w sposób rażący odbiegają od zadeklarowanych standardów, a także tych pozbawionych oznaczeń handlowych czy też tych, które utrudniają klientom właściwy wybór oraz te, których termin ważności już upłynął.

 

Zatem podsumowując dane wynikające z przeprowadzonych inspekcji można śmiało stwierdzić, że jakość zarówno mrożonych warzyw jak i przetworów kulinarnych jest niekiedy bardzo wątpliwa.

 

To właśnie te nieprawidłowości świadczą o uchybieniach producentów podczas przygotowania tychże produktów oraz stosowaniu surowców gorszej jakości. Może być to także celowe działanie, które to służą obniżeniu kosztów produkcji i otrzymaniu wyższych zysków kosztem klientów.

 

Największe błędy dotyczyły niewidocznych na etykietach informacji, które są wymagane w myśl art. 26 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. Artykuł ten mówi o sposobie przechowywania, z odpowiednim terminem ważności, czyli wszystkich tych niezwykle ważnych dla konsumenta informacji.Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!