| Autor: redakcja1

Normalizacja stosunków pomiędzy organami Polskiego Związku Łowieckiego

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, w dniu 28 kwietnia wydała decyzję, na mocy której przywrócono Rafała Malca do pełnienia funkcji prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Zmienił się również skład prezydium NRŁ.

Normalizacja stosunków pomiędzy organami Polskiego Związku Łowieckiego
W dniu wczorajszym (05.05.2020), odbyło się spotkanie Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka- przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z członkami Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej oraz przywróconego do funkcji prezesa NRŁ Rafała Malca.

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej wraz z Łowczym Krajowym zapowiedzieli zgodnie gotowość do szeroko zakrojonej współpracy, nie tylko dla dobra polskiego łowiectwa, ale mając również na uwadze dobro polskiego rolnika i dobro gospodarki leśnej.

Mając świadomość tego, jak trudne wyzwania stoją nie tylko przed łowiectwem, lecz również rolnictwem i leśnictwem, Łowczy Krajowy oraz Prezes NRŁ zgodnie uznali, że tylko działania w atmosferze porozumienia i współpracy pomiędzy organami PZŁ umożliwią szybką realizację zadań, wypracowywanie kompromisów oraz skuteczne działania na niwie gospodarki łowieckiej w szerokim tego sformułowania znaczeniu.

Panowie zapowiedzieli również, że będą starali się nie szczędzić wysiłku i zgodnej współpracy, by relacje pomiędzy rolnikami, leśnikami i myśliwymi z każdym dniem były coraz lepsze.


 


Tagi:
źródło: