| Autor: redakcja1

Ocena popytu na produkty rolne

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania respondenci byli bardziej pesymistyczni w ocenie bieżącego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne, tj. minus 30,2 p. proc. w grudniu 2020 r. względem minus 29,3 p. proc. w czerwcu 2020 r.

Ocena popytu na produkty rolne
Ponad 62% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Prawie 4% stwierdziło, że zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, w odniesieniu do 34% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niedostateczny.
 
Negatywne opinie dotyczyły wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych oraz hodowcy bydła rzeźnego. Użytkownicy, którzy sygnalizowali w II półroczu 2020 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne, tj. zmniejszenie sprzedaży.
 
Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 15,3 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 3,2 p. procentowego.

 


Tagi:
źródło: