| Autor: redakcja1

Ocena popytu na produkty rolne

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania opinie rolników w ocenie bieżącego zapotrzebowania na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne kształtowały się na podobnym poziomie, jak w I edycji badania 2021 r.

Ocena popytu na produkty rolne
Ponad 67% rolników uznało popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami. Około 4% stwierdziło, że zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie powyżej ich oczekiwań, względem niemal 30% respondentów, którzy wskazali, że popyt jest niewystarczający. Negatywne opinie odnosiły się wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości gospodarstwa i kierunku prowadzonej produkcji. Najbardziej niezadowoleni z popytu na produkty rolne byli rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych, rzepaku i rzepiku, roślin pastewnych oraz hodowcy trzody chlewnej i drobiu rzeźnego.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali w II półroczu 2021 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów rolnych, częściej oceniali je jako niekorzystne, tj. zmniejszenie sprzedaży. Saldo odpowiedzi dla ogółu gospodarstw prowadzących sprzedaż wytworzonych produktów zwierzęcych wynosiło minus 10,1 p. proc., a dla gospodarstw prowadzących produkcję roślinną minus 22,9 p. procentowego.


Tagi:
źródło: