| Autor: redakcja1

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Ponad 79% rolników – o 18% więcej niż w czerwcu 2018 r. - uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych
Należy zauważyć, że zmalała przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 31,6 p. proc. w czerwcu do 12,1 p. proc. w grudniu 2018 r.
 
Najmniej pesymistyczne opinie przedstawiali użytkownicy gospodarstw skoncentrowanych na produkcję zwierzęcą, a w przypadku rolników specjalizujących się w chowie bydła mlecznego zaobserwowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi. Pośród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych i ziemniaków. Z analizy odpowiedzi wynika, że podobnie jak w poprzedniej edycji badania, najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów trzody chlewnej.
 
Obecna ocena ogólnej sytuacji gospodarstwa rolnego, rentowność produkcji rolniczej, jak i zapotrzebowania na produkty rolne była mniej pesymistyczna niż ocena dokonana przez respondentów w czerwcu ub. r.


Tagi:
źródło: