| Autor: redakcja1

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych

Zdaniem GUS niemal 83% rolników, tj. więcej o 18% niż w czerwcu ub. r., uznało ogólną sytuację swoich gospodarstw rolnych jako normalną jak na tę porę roku lub dobrą.

Ocena sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych
Należy zauważyć, że zmalała przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi z 27,5 p. proc. w czerwcu 2019 r. do 8,4 p. proc. na koniec zeszłego roku.
 
Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a w przypadku rolników specjalizujących się w chowie świń zaobserwowano przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi.
 
Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy warzyw gruntowych i uprawy pod osłonami.
 
Z analizy odpowiedzi wynika, że najgorzej swoją sytuację ocenili rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz chów drobiu rzeźnego.


Tagi:
źródło: