| Autor: redakcja1

Osłabienie się koniunktury rolnej

Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt do -3,1 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt do -10,4 pkt.

Osłabienie się koniunktury rolnej
Nieznacznie pogorszyły się również nastroje rolników – wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, spadła o 0,4 pkt, z poziomu +11,9 do +11,5. Choć wartości zarówno wskaźnika IRGAGR jak i jego składników są wciąż wyższe niż przed rokiem o, odpowiednio: 2,2, 1,3 i 4,2 pkt, to pierwszy kwartał 2018 r. jest drugim z rzędu, w których obniżyły się zarówno wartości trzech wymienionych wskaźników, jak i roczne ich przyrosty. Pogorszenie się koniunktury rolnej ma więc charakter sezonowy, trudno jednak nie zauważyć, że obserwowana w latach 2016-2017 tendencja wzrostowa, która wyniosła wskaźniki koniunktury na rekordowo wysokie poziomy, zakończyła się. Załamanie się koniunktury rolnej jest powszechne, a najdotkliwiej odczuły je gospodarstwa nieduże oraz gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich. 

Zmniejszyły się przychody z produkcji rolnej i oszczędności gospodarstw rolnych, a zarazem poprawił się stan ich zadłużenia. W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. nieco wzrosły zakupy nawozów mineralnych i pasz treściwych oraz nakłady na budynki i budowle, a spadły wydatki na środki ochrony roślin oraz nakłady na maszyny i urządzenia rolnicze. Pomimo wzrostu dostępności kredytów preferencyjnych i względnie niskich kosztów kredytu rośnie skłonność rolników do finansowania produkcji ze środków własnych. Wzrosło również znaczenie dopłat bezpośrednich ze środków UE w stosunku do uzyskanych przychodów z działalności rolniczej. 

Kolejny kwartał powinien przynieść sezonową poprawę koniunktury rolnej, jednak oceniając jej skalę na podstawie przewidywań uczestników badania, nie należy spodziewać się, by była ona na miarę tej sprzed roku i zatrzymała tendencję spadkową.   
 


Tagi:
źródło: