| Autor: redakcja1

Pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie

W IV kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 6,6 punktu, z poziomu -2,7 pkt do -9,3 pkt.

Pogłębia się dekoniunktura w polskim rolnictwie

Pogorszenie koniunktury jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (o 9,6 pkt, z wysokości -3,8 pkt do -13,4 pkt). Wartość wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, również spadła, lecz zaledwie o 0,5 punktu, z poziomu -0,6 pkt do -1,1 pkt.

Pogarszanie  koniunktury trwa niemal nieprzerwanie od III kwartału 2017 r., kiedy wskaźnik IRGAGR osiągnął szczyt obecnego cyklu. Jedynie w II kwartale br. nastąpiła słaba poprawa o charakterze sezonowym. Wartości wskaźnika IRGAGR oraz obu wskaźników cząstkowych są niższe niż przed rokiem, o odpowiednio: 13,8, 14,2 i 13 pkt, co oznacza, że niekorzystne oddziaływanie czynników cyklicznych umacnia się.

Czwarty kwartał roku jest zazwyczaj okresem niepomyślnym dla rolnictwa i nic nie wskazuje na to, by ten rok miał być inny. Zmniejszenie się zakupów obrotowych środków produkcji roślinnej zapowiada zimowe spowolnienie aktywności rolniczej. Maleją również inwestycje gospodarstw rolnych. Skłonność do inwestowania jest obecnie najniższa od II kwartału 2012 r. Prognozy rolników są bardzo pesymistyczne. Należy spodziewać się dalszego pogorszenia koniunktury rolnej z początkiem 2019 r.Tagi:
źródło: