| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

W okresie jedenastu miesięcy 2021 r. zaobserwowano zwyżkę wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Od stycznia do listopada 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 34,1 mld EUR, czyli więcej o 8,2% niż rok wcześniej. Wzrost wysyłki był wynikiem utrzymującego się zapotrzebowania na polskie produkty, które pomimo rosnących cen w drugiej połowie 2021 r. były konkurencyjne cenowo na rynku międzynarodowym.

Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał sprzyjający dla eksporterów kurs złotego wobec euro. Bardzo dobre wyniki wysyłki były również wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, właściwego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii i dostosowania oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych.

Wpływ na wyniki sprzedaży zagranicznej otrzymane przez krajowych eksporterów w okresie styczeń–listopad 2021 r. miały także wysokie ceny żywności na rynku globalnym, mające odzwierciedlenie w rosnącej wartości miesięcznego indeksu cen żywności FAO. W okresie jedenastu miesięcy 2021 r. średnia wartość indeksu zwiększyła się z 113,5 pkt w styczniu 2021 r. do 134,9 pkt w listopadzie 2021 r., czyli o 21,4 pp. Znaczną dynamiką wzrostową charakteryzowały się w szczególności ceny nasion roślin oleistych - wzrost o 45,7 pp., zbóż - o 16,4 pp., produktów mięsnych - o 15,4 pp. i produktów mlecznych - o 14,6 pp.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 22,3 mld EUR i był o 7,3% większy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej wzrosło w porównaniu z okresem styczeń–listopad 2020 r. o 9,9%, osiągając 11,7 mld EUR.


 


Tagi:
źródło: