| Autor: redakcja1

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych

W grudniu 2019 r. prognozy dotyczące zarówno sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak i popytu na wytwarzane produkty rolne były niekorzystne.

Prognoza sytuacji gospodarstw rolnych
Nastroje użytkowników gospodarstw rolnych pogorszyły się w odniesieniu do grudnia 2018 r., ale były bardziej optymistyczne niż w czerwcu 2019 r.
 
Najbardziej o swoją przyszłość obawiają się użytkownicy gospodarstw prowadzący uprawy pod osłonami oraz hodowcy bydła rzeźnego. Biorąc pod uwagę ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, najbardziej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy trudniący się w produkcji zwierzęcej. Wśród nich najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy zajmujący się hodowlą drobiu nieśnego. Wśród gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną, najbardziej optymistycznie nastawieni byli rolnicy specjalizujący się w uprawach buraków cukrowych i warzyw gruntowych.


Tagi:
źródło: