| Autor: redakcja1

Słabsza od przewidywanej poprawa koniunktury rolnej

W trzecim kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, choć poprawa jest mniejsza niż w drugim kwartale. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) wzrosła o 4,8 punktu, z poziomu -3,8 pkt do 1,0 pkt (przed kwartałem wzrost wyniósł 8,1 pkt).

Słabsza od przewidywanej poprawa koniunktury rolnej
Poprawa koniunktury jest skutkiem wzrostu przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (mniejszego od spodziewanego kwartał temu). Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, składowej IRGAGR, zwiększyła się o 8,2 pkt (o 9,2 pkt w II kwartale), z wysokości -11 pkt do -2,8 pkt. Pogorszyły się natomiast nastrojów rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się o 2,0 punkty i wynosi 8,5 pkt. Po raz pierwszy od 2,5 roku zarówno wskaźnik koniunktury, jak i wskaźniki cząstkowe są wyższe niż rok wcześniej.

Wskaźnik IRGAGR przebił linię trendu, co zwykle oznacza, że jego wzrost będzie kontynuowany, lecz w niższym tempie. Linia składnika cyklicznego na rysunku wyżej wypłaszczyła się, co może wskazywać, iż trwająca od III kwartału 2017 r. tendencja spadkowa wskaźnika koniunktury dobiegła końca. Jednak poprawa koniunktury w III kwartale br. ma wyraźnie charakter zmiany sezonowej, jest bowiem słabsza niż zwykle o tej porze roku. Wprawdzie rolnicy spodziewają się poprawy swojej sytuacji finansowej w kolejnym kwartale, a wartości głównych sald odpowiedzi na pytania ankiety badania koniunktury rolnej wzrosły zarówno w skali kwartału jak i roku, to, biorąc wszystkie te okoliczności pod uwagę, a nadto fakt, iż w czwartym kwartale roku natężenie aktywności rolniczej zwykle ulega spadkowi z uwagi na warunki klimatyczne, najbliższe perspektywy rozwojowe w rolnictwie trudno oceniać optymistycznie.


Tagi:
źródło: