| Autor: redakcja1

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń–październik 2021 r. przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 5,7 mld EUR, stanowiąc 19% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe - 38% za 2,2 mld EUR, przetwory mięsne - 25% za 1,4 mld EUR, mięso wołowe - 23% za 1,3 mld EUR i mięso wieprzowe - 11% za 0,6 mld EUR. Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był relatywnie nieznaczny i stanowił odpowiednio 2% i 1% udziału w przychodach z wysyłki produktów mięsnych z Polski. Drugą pod kątem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których sprzedaż, w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., wzrosła o 10% do 3,8 mld EUR.

Zwyżkę wartości wywozu zaobserwowano także w przypadku cukru i wyrobów cukierniczych o 7% do 2,3 mld EUR, produktów mlecznych o 10% do 2,2 mld EUR, a także ryb i przetworów o 4% do 1,9 mld EUR. Większa była również wartość wywozu m.in.: warzyw i przetworów – o 6%, owoców łącznie z przetworami – o 12%, kawy, herbaty i kakao – o 3%, nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 19% oraz soków owocowo-warzywnych – o 20% i alkoholu – o 3%. Zmniejszeniu o 7% do 3,4 mld EUR uległy z kolei wpływy ze sprzedaży zagranicznej tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Tagi:
źródło: