| Autor: redakcja1

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne.

Struktura towarowa eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski
W okresie styczeń–maj 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były wyższe o 37% niż rok wcześniej i wyniosły 3,7 mld EUR, stanowiąc 20% wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe - 43% i 1,6 mld EUR, mięso wołowe - 23% i 842 mln EUR, przetwory mięsne - 23% i 834 mln EUR oraz mięso wieprzowe - 9% i 317 mln EUR. Wywóz zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był relatywnie nieznaczny i stanowił po około 1% udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Drugą pod kątem wartości pozycję z 13% udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których całkowita sprzedaż, w porównaniu z okresem styczeń–maj 2021 r., wzrosła o 20% do 2,3 mld EUR. W analizowanej grupie towarowej przychody z eksportu ziarna zbóż wyniosły blisko 1,0 mld EUR. W strukturze wolumenu wysyłki 3 mln ton ziarna zbóż kukurydza stanowiła 54% i 1,6 mln ton, pszenica – 29% i 885 tys. ton, a żyto i jęczmień – po 6% do odpowiednio 135 tys. ton i 121 tys. ton. Krajowi eksporterzy lokowali zboże głównie na rynku unijnym 2,4 mln ton i 79% wysłanego ziarna.

W okresie styczeń–maj 2022 r. ziarno kukurydzy wywożono przede wszystkim do Niemiec - 853 tys. ton i 53% eksportu tego ziarna, Niderlandów - 215 tys. ton i 13% i Wielkiej Brytanii - 133 tys. ton i 8%. Odbiorcą pszenicy były głównie Niemcy - 384 tys. ton i 43% eksportu tego ziarna, Nigeria - 99 tys. ton i 11% oraz RPA - 93 tys. ton i 11%. Najważniejszym kierunkiem wywozu żyta z Polski były Niemcy z 123 tys. ton i 91% eksportu tego ziarna, a jęczmienia – Niemcy z 56 tys. ton i 46% eksportu tego ziarna oraz Algieria z 31 tys. ton i 25%.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych o 2% do 1,7 mld EUR, produktów mlecznych o 39% do 1,5 mld EUR, cukru i wyrobów cukierniczych o 17% do 1,2 mld EUR, a także warzyw i przetworów o 15% do 0,8 mld EUR oraz owoców łącznie z przetworami o 12% do 0,7 mld EUR. Większa była też wartość wywozu m.in.: nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 83%, kawy, herbaty i kakao – o 16%, alkoholu – o 18% oraz soków owocowych i warzywnych – o 35%. Zmniejszeniu uległy z kolei wpływy ze sprzedaży zagranicznej ryb i przetworów o 2% do 1,0 mld EUR.


Tagi:
źródło: