| Autor: redakcja1

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna w Polsce (23.06.2020)

Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych.

Sytuacja hydrologiczna i meteorologiczna w Polsce (23.06.2020)
Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 23 czerwca 2020 r. (na godz. 15:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 3 stopnia, dotyczące wezbrań z przekroczeniem stanów alarmowych:

– województwo podkarpackie (Zlewnie Wisłoki, Wisłoka, Sanu) – od godz. 10:00 dnia 23.06.2020 do godz. 23:00 dnia 23.06.2020.

W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia kolejnych stanów alarmowych.

– województwo dolnośląskie (rzeka Odra środkowa) – od godz. 12:26 dnia 23.06.2020 do godz. 12:00 dnia 24.06.2020.

W związku ze spływem wód opadowych, stany wody na Odrze będą wzrastały w strefie powyżej stanów alarmowych odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych.

– województwo opolskie (rzeka Odra środkowa) – od godz. 12:23 dnia 23.06.2020 do godz. 12:00 dnia 24.06.2020.

W związku ze spływem wód opadowych, stany wody na Odrze będą wzrastały w strefie powyżej stanów alarmowych, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych.

W dniu 23 czerwca 2020 r. (na godz. 15:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych:

– województwo podkarpackie (Zlewnia Wisłoki poniżej ujścia Ropy oraz San poniżej ujścia Wisłoka)– od godz. 10:30 dnia 23.06.2020 do godz. 23:00 dnia 23.06.2020;

W zlewni Wisłoki poniżej ujścia Ropy oraz Sanie poniżej ujścia Wisłoka, na skutek spływu wód opadowych w niżej położone części zlewni, oraz w wyniku prognozowanych opadów notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych.

– województwo dolnośląskie (Rzeka Wisła)– od godz. 12:31 dnia 23.06.2020 do godz. 12:00 dnia 24.06.2020.

W związku ze spływem wód opadowych, stany wody na Odrze będą wzrastały w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, odcinkami powyżej stanów alarmowych.

W dniu 23 czerwca 2020 r. (na godz. 15:00) obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne1 1 stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody:

– województwo lubelskie – od godz. 14:15 dnia 23.06.2020 do godz. 09:00 dnia 24.06.2020;

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!