| Autor: redakcja1

Załamanie się koniunktury rolnej

W pierwszym kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 4,9 punktu, z poziomu -1,9 pkt do -6,8 pkt.

Załamanie się koniunktury rolnej
Spadek jest większy niż w czwartym kwartale 2019 r.; wyniósł wówczas 2,9 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem spadku przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych i osłabienia się nastrojów. Wartość wskaźnika wyrównanych przychodów, pierwszej składowej IRGAGR, zmniejszyła się o 5,9 pkt, z -7,1 pkt do -13 pkt, a wartość wskaźnika zaufania, drugiej składowej ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się 3,0 punkty, z 8,6 pkt do 5,6 pkt. Pomimo spadku wartości zarówno wskaźnika koniunktury, jak i wskaźników cząstkowych, są wyższe niż rok wcześniej o odpowiednio: 5,1, 7,2 i 0,9 pkt. Wartość IRGAGR jest również wyższa od wieloletniej średniej, która wynosi -9,9 pkt (jednak niższa od średniej z ostatnich 10 lat o 0,5 pkt). Pogorszenie się koniunktury rolnej w pierwszym kwartale jest typowe, jednak tym razem wielkość spadku wartości wskaźnika koniunktury jest większa niż zwykle (w ostatniej dekadzie wartość IRGAGR w I kwartale malała przeciętnie o 4,4 pkt), a trzeba wziąć nadto pod uwagę, iż mijająca zima była względnie łagodna. Nie ma więc optymizmu wśród rolników – nie tylko pogorszyła się ich sytuacja finansowa, ale i nie spodziewają się oni jej poprawy w kolejnym kwartale.
 
Spadek przychodów gospodarstw rolnych przełożył się na zmniejszenie się ich oszczędności. Poprawie uległ natomiast stan ich zadłużenia. Wzrosły również – w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. – wydatki na obrotowe środki produkcji, choć wzrosty zakupów nawozów sztucznych, pasz treściwych i środków ochrony roślin są mniejsze niż zwykle. Słabnie aktywność inwestycyjna. Brak jest wyraźnych zmian w skłonności do zaciągania kredytów na finansowanie produkcji rolnej.

Pogorszenie się koniunktury jest powszechne. W największym stopniu odczuły je gospodarstwa położone w makroregionie południowym, gospodarstwa małe, tj. o powierzchni do 7 ha, prowadzone przez osoby w wieku 46-60 lat oraz gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin innych niż wieloletnie.


Tagi:
źródło: