| Autor: redakcja1

Załamanie się nastrojów gospodarstw rolnych

W III kwartale 2018 r. koniunktura w polskim rolnictwie niespodziewanie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się o 1,0 punkt, z poziomu -1,7 pkt do -2,7 pkt.

Załamanie się nastrojów gospodarstw rolnych
Pogorszenie koniunktury jest skutkiem osłabienia nastrojów gospodarstw rolnych. Wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych IRGAGR, obniżyła się o 9,6 punktu, z poziomu 9,0 pkt do -0,6 pkt. Załamanie się nastrojów jest nieoczekiwane, zazwyczaj bowiem w trzecim kwartale roku wartość wskaźnika zaufania rośnie, a jego spadek następuje dopiero w IV kwartale. Co więcej, odnotowane tąpnięcie nastrojów jest niemal równie silne co w latach 2008 i 2009, kiedy polskie rolnictwo jak i cała gospodarka polska przeżywały recesję w wyniku wybuchu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Wzrosła natomiast wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, drugiej składowej wskaźnika koniunktury, o 3,2 pkt, z poziomu -7,0 pkt do -3,8 pkt. Poprawa sytuacji dochodowej rolników jest jednak znacznie słabsza od przewidywanej przez nich przed kwartałem. Jest to w znacznym stopniu skutkiem niskich cen na rynkach rolnych. Pewną poprawę koniunktury zauważają jedynie gospodarstwa zajmujące się uprawą roślin wieloletnich oraz chowem i hodowlą zwierząt. Wartości zarówno wskaźnika IRGAGR jak i jego składników są znacznie niższe niż przed rokiem o odpowiednio: 12,1, 8,9 i 10 pkt. Dekoniunktura w polskim rolnictwie umocniła się (krzywa cyklicznej składowej wskaźnika IRGAGR opada czwarty kwartał z rzędu).

Zmniejszyły się oszczędności gospodarstw rolnych, wzrosło ich zadłużenie, zmalały zakupy obrotowych środków produkcji roślinnej oraz inwestycje w maszyny i urządzenia. Przewidywania rolników co do rozwoju sytuacji w IV kwartale br. nie wskazują na zahamowanie tendencji spadkowej.


Tagi:
źródło: