| Autor: redakcja1

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.

W II półroczu 2018 r. rolnicy mniej pesymistycznie w odniesieniu do poprzedniej edycji badania ocenili zarówno ogólną sytuację prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, rentowność produkcji rolniczej, jak i popytu na produkty rolne.

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2018 r.
Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy ziemniaków i warzyw gruntowych. Wśród gospodarstw trudniących się w produkcji zwierzęcej najmniej pesymistyczni byli rolnicy prowadzący chów bydła mlecznego. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali producenci prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych, jak i również hodowcy świń.


Tagi:
źródło: