| Autor: redakcja1

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2020 r.

W II półroczu 2020 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w stosunku do poprzedniej edycji badania, ocenili rentowność produkcji rolniczej, jak i popyt na produkty rolne.

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2020 r.
Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku oraz zbóż. Natomiast w przypadku gospodarstw specjalizujących w produkcji zwierzęcej najmniej opinii negatywnych zaobserwowano u rolników prowadzących chów drobiu nieśnego.
 
Najwięcej negatywnych opinii wyrażali hodowcy drobiu i trzody chlewnej, a także producenci prowadzący uprawy warzyw gruntowych i ziemniaków.


Tagi:
źródło: