| Autor: redakcja1

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2021 r.

W II półroczu 2021 r. rolnicy bardziej pesymistycznie, w odniesieniu do poprzedniej edycji badania, ocenili ogólną sytuację w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza opłacalność produkcji rolniczej, z kolei popyt na produkty rolne został oceniony lepiej niż w I półroczu 2021 r.

Zmiany w koniunkturze w II półroczu 2021 r.
Najwięcej negatywnych opinii wyrażali użytkownicy gospodarstw prowadzący produkcję zwierzęcą. Wśród gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną najmniej pesymistyczne opinie wyrażali rolnicy prowadzący uprawy roślin przemysłowych, rzepaku i rzepiku oraz buraków cukrowych.

Natomiast w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej najmniej opinii negatywnych odnotowano u rolników prowadzących chów drobiu nieśnego i owiec. Najwięcej negatywnych opinii wyrażali hodowcy trzody chlewnej, a także producenci prowadzący uprawy warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych.


Tagi:
źródło: