| Autor: redakcja12

Jakość gleb w powiecie wrzesińskim

Głównym celem produkcji roślinnej jest uzyskanie odpowiedniego plonu wysokiej jakości. Produkcja rolnicza zależy od czynników antropogenicznych, takich jak poziom nawożenia, ochrona roślin czy płodozmian, ale przede wszystkim zależna jest od zasobów naturalnych. Gleba – jej właściwości i jakość – jest kluczowym czynnikiem naturalnym decydującym o produkcji rolniczej.

Jakość gleb w powiecie wrzesińskim
Według uśrednionych danych, w powiecie wrzesińskim dominują gleby średniej jakości (klas IIIb, IVa i IVb) zajmujące połowę powierzchni gruntów ornych. Gleby słabej jakości klas V, VI i VIz stanowią 34% areału gruntów ornych. Udział gleb dobrych (klasy I, II i IIIa) wynosi 16% i nie ma wśród nich gruntów ornych zaliczanych do I klasy, a gleby II klasy stanowią niewielki procent.

Powiat wrzesiński charakteryzuje zróżnicowanie gleb w poszczególnych gminach, co stwarza mieszkającym na ich terenie rolnikom odmienne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. Najlepsze gleby występują w gminie Września, w której grunty dobre (klas II i IIIa)  stanowią 31% powierzchni gruntów ornych, grunty średnie (klas IIIb, IVa i IVb) - 49%, a grunty słabe V i VI klasy - 20%. Jest to jedyna gmina, na terenie której występują gleby klasy II. Grunty w gminie Miłosław i Kołaczkowo są zbliżone do siebie pod względem bonitacji gleb, a słabsze gleby występują na terenie gminy Nekla. Gleby najgorszej jakości występują w gminie Pyzdry, gdzie nie ma gruntów dobrych, gleby klasy IIIb stanowią zaledwie 2% gruntów ornych, a największy odsetek stanowią grunty orne najsłabsze klasy VI – aż 43%. Występują tu także gleby klasy VIz.

Oprócz klasyfikacji bonitacyjnej przydatność rolniczą gleb określają również kompleksy, do których mogą być zaliczone różne gleby, ale o podobnych właściwościach i kierunku użytkowania. Nazwy kompleksów przydatności rolniczej gleb terenów nizinnych pochodzą od nazw gatunków zbóż (pszenicy i żyta). Związany jest z nimi odpowiedni dobór roślin uprawnych: kompleksy 1, 2, 3 to siedliska odpowiednie do produkcji pszenicy i roślin towarzyszących, kompleksy 4, 5, 6, 7 - siedliska odpowiednie do produkcji żyta i roślin towarzyszących, a kompleksy 8, 9 - do produkcji zbóż i roślin pastewnych.

Według oceny przydatności rolniczej, grunty orne w powiecie wrzesińskim to gleby głównie kompleksów żytnich (żytniego bardzo dobrego, dobrego, słabego i bardzo słabego), stanowiące 73% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Gleby kompleksu pszennego stanowią 19% gruntów ornych, a pozostałe 8% to gleby kompleksu zbożowo-pastewnego.

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych w powiecie wrzesińskim jest zróżnicowany na terenie gmin. W gminie Września, którą cechuje najlepsza jakość gleb, dominuje kompleks pszenny dobry, stanowiący 35 % wszystkich gruntów. W gminach Miłosław i Kołaczkowo dominują kompleksy żytnie bardzo dobre, dobre i słabe. W gminach Nekla i Pyzdry, w których występują gleby słabszej jakości, dominują kompleksy żytnie dobre, słabe i najsłabsze. Ponadto, w gminie Pyzdry, wyróżniającej się na tle pozostałych gmin bardzo słabą jakością gleb, duży udział ma kompleks zbożowo-pastewny słaby (stanowiący 16% powierzchni gruntów ornych).

Wskaźnik waloryzacji w powiatach województwa wielkopolskiego mieści się w granicach od 45,3 do 87,3, a na jego zróżnicowanie wpływają przede wszystkim warunki glebowe. W powiecie wrzesińskim wskaźnik waloryzacji wynosi 63,1 i jest zbliżony do średniej dla Wielkopolski, gdzie wskaźnik ten wynosi 63,4. Biorąc pod uwagę ocenę punktową takich czynników przyrodniczych, jak jakość gleb, klimat, rzeźba terenu i stosunki wodne, w powiecie wrzesińskim panują średnio korzystne warunki dla prowadzenia produkcji rolniczej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!