| Autor: jarekz62

Przygotowanie pasz do skarmiania

Koszty paszy stanowią ponad połowę ogólnych kosztów w produkcji u wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Wzrost wydajności zwierząt związany jest ze zwiększonym udziałem paszy treściwej w dawce pokarmowej. Paszę treściwą stanowią głównie ziarna zbóż, roślin oleistych i strączkowych.

Przygotowanie pasz do skarmiania
Każdy rodzaj ziarna ma charakterystyczny skład chemiczny, przy czym jednym rodzajem ziarna nie można zabezpieczyć wymagań biologicznych zwierząt. Natomiast można dobrać skład mieszanki, składającej się z różnych komponentów paszowych, która jest odpowiednia dla zwierząt, z uwzględnieniem poziomu produkcji. Mieszanki takie nazywamy pełnodawkowymi.
 
Mieszanki te powinny spełniać wymagania pod względem:
  • składu, to jest proporcji poszczególnych komponentów paszowych,
  • struktury fizycznej – to jest rozdrobnienia,
  • dokładności wymieszania.
Rozdrabniacze H122 oraz mieszalniki H037 i wagi firmy M-ROL spełniają powyższe wymagania, dodatkowo są niedrogie, spełniają wszystkie normy UE i są wyjątkowo trwałe.


W przypadku drobiu i trzody chlewnej mieszanka pełnodawkowa stanowi jedyną paszę. Skład dawki i ilość skarmianej paszy ustala się dla konkretnej grupy zwierząt z uwzględnieniem wieku i zakładanego poziomu wydajności (przyrostów, mleczności loch, nieśności kur). W przypadku bydła jedną część dawki pokarmowej stanowią pasze gospodarskie, a drugą mieszanka pasz treściwych. Skład mieszanki zależy od wartości pokarmowej pasz gospodarskich.
 
Ziarno skarmiane w formie naturalnej jest słabo wykorzystane przez zwierzęta. Po rozdrobnieniu ułatwiony jest dostęp soków trawiennych przewodu pokarmowego do składników odżywczych zawartych w ziarnie. W ten sposób zdecydowanie poprawia się wykorzystanie paszy do produkcji. Drugą przyczyną rozdrabniania jest to, że z całych ziaren nie można przygotować mieszanki. Obecnie rozdrobnienie jest rutynową czynnością przygotowania ziarna do skarmiania zwierzętom.
 
Ziarno powinno być jednolicie i odpowiednio rozdrobnione. Rozdrabniacze bijakowe ssąco – tłoczące typu H122 gwarantują takie właśnie przygotowanie ziarna.


 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: