ZUS o zmianach w KRS

Dnia 1 grudnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany, które pozwolą m.in. na automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, rozpoczynających działalność i podlegają obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

ZUS o zmianach w KRS

Zmiany w KRS

Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS, wypełnionego druku "Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających" (formularz NIP-8).

Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • ZUS ZPA - Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

  • ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,

  • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Po utworzeniu konta płatnika składek pozostanie tylko obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionych osób oraz członków ich rodzin. Powstanie również obowiązek terminowego rozliczania i opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: