| Autor: redakcja1

COBORU: 27 nowych odmian kukurydzy w krajowym rejestrze

W połowie lutego 2016 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2013-2016.

COBORU: 27 nowych  odmian  kukurydzy  w  krajowym  rejestrze
Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian kukurydzy, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.
 
W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru dwudziestu siedmiu nowych odmian kukurydzy. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian kukurydzy:
 
- Acropole (d. KXB3323) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Agro Polis (d. KXB3142) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Bilizi (d. SB1553) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Chicago (d. SL10165) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Codigip (d. CSM2455) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.
- Cyrano (d. SL10271) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Dublino (d. SL20069) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- ES Asteroid (d. ESZ3217) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Constellation (d. ESZ4202) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Meteorit (d. ESZ3109) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Zorion (d. ESZ4204) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Farmezzo (d. GL 13108) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- Kwintus (d. KXB4033) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- LG30179 (d. LZM164/80) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- MAS 20P (d. MGM236339) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250-260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o.
- Rudesta (d. SM C0190) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- SM Ameca (d. SMH 35113) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Finezja (d. SMH 35313) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Hetman (d. SMH 33913) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Hubal (d. SMH 34913) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Jubilat (d. SMH 33413) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Popis (d. SMH 35513) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Prezent (d. SMH 35213) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Zawisza (d. SMH 35013) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SY Kardona (d. SA1551) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Talentro (d. SL11261) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Walterinio KWS (d. KXB3181) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o
 


Tagi:
źródło: